Skip to content

Monthly Archives: October 2018 - 3. page

 • Dạy trẻ em

  Sau khi đọc blog của tôi về điều trẻ em cần, một người mẹ viết cho tôi: “Dường như thầy KHÔNG khuyên trẻ em học lập trình máy tính. Cách tốt nhất để nuôi dạy trẻ em thành công trong cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư này là gi? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: “Mọi bố mẹ đều muốn con họ thành công và có những ý kiến khác nhau. Trường ngôn ngữ khuyên các bố mẹ để con họ học ngoại ngữ. Trường viết mã khuyên các bố mẹ cho con họ tới học cách viết mã v.v. Tuy nhiên, là bố mẹ, chính trách nhiệm của […]

    ,
 • Điều trẻ em cần

  Đêm qua tôi có bữa ăn tối với một người bạn vừa mới trở về từ Trung Quốc. Anh ấy bảo tôi: “Vài năm trước đây, đã có nhiều lớp dạy thêm tiếng Anh cho trẻ em ở Trung Quốc. Dường như mọi gia đình Trung Quốc đều muốn con cái họ học tiếng Anh. Bây giờ, anh thử đoán xem lớp học phổ biến nhất ở đó là gì?” Tất nhiên, tôi không thể đoán được cho nên anh ấy giải thích: “Ngày nay, lớp học phổ biến nhất cho trẻ em là lập trình. Dường như mọi gia đình Trung Quốc đều muốn con cái họ học viết […]

   
 • Cách tiếp cận dạy của tôi – Phần 3

  Có ba yếu tố xác định ra sự thành công của học sinh: Tri thức, Thái độ, và Động cơ. Trong các bài trước, tôi đã đề cập tới Thái độ và Động cơ, trong bài này, tôi sẽ thảo luận về yếu tố tri thức điều có thể giúp cho học sinh học và phát triển các kĩ năng thích hợp để thành công trong nghề nghiệp của họ. Mọi học sinh tới lớp đều với tri thức sẵn có trước nào đó. Tri thức này sẽ ảnh hưởng tới việc họ học tốt thế nào trong môn học. Nếu học sinh có nền tảng tốt, họ sẽ học […]

   
 • Cách tiếp cận dạy của tôi – Phần 2

  Có ba yếu tố xác định ra thành công của học sinh: Tri thức, Thái độ, và Động cơ. Nếu các thầy cô giáo có thể đề cập tới ba yếu tố này, họ có thể giúp cho học sinh học và phát triển những kĩ năng thích hợp để thành công trong nghề nghiệp của họ. Để động viên học sinh, tôi thường yêu cầu họ liệt kê ra “các công ti mơ ước” của họ mà họ muốn làm việc và nghiên cứu các yêu cầu kĩ năng của những công ti này rồi nhận diện kẽ hở kĩ năng (tức là, những kĩ năng họ không có) […]

   
 • Cách tiếp cận dạy của tôi – Phần 1

  Trong nhiều năm giảng dạy, tôi tin rằng có ba yếu tố xác định ra thành công của học sinh: Tri thức, Thái độ và Động cơ. Là thầy cô giáo, nếu chúng ta có thể đề cập tới ba yếu tố này, chúng ta có thể giúp học sinh học tập và phát triển những kĩ năng thích hợp để thành công trong nghề nghiệp của họ. Khi học sinh vào đại học, thái độ và động cơ của họ là yếu tố then chốt cho việc học của họ. Với thái độ đúng, họ xác định cái gì, khi nào và làm sao họ sẽ học. Động cơ […]