Skip to content

Monthly Archives: October 2018 - 2. page

 • Thế hệ lầm lì nhất

  Tuần trước, tôi đọc cuốn sách “Thế hệ lầm lì nhất” do Mark Bauerlein viết và tôi bị choáng bởi tác động của công nghệ lên nhiều người, đặc biệt thanh niên ngày nay. Trong cuốn sách này, tác giả để lộ những sự kiện rối loạn và không thoải mái mà công nghệ đang biến thanh niên thành “thế hệ lầm lì nhất từng có trong lịch sử”. Ông ấy viết: “Thanh niên ngày nay chỉ quan tâm tới bản thân họ. Người 15 hay 18 tuổi chăm nom về cái gì? Họ chăm nom về điều mọi người 15 hay 18 tuổi khác đang làm, và bất kì […]

    ,
 • Học sinh dự ứng

  Ngày nay, học sinh phải có tính dự ứng trong việc học của mình để phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp thứ tư. Học sinh dự ứng là người quyết đoán, người làm cho mọi thứ xảy ra thay vì chờ đợi mọi thứ xảy ra. Học sinh dự ứng nhận trách nhiệm về giáo dục của họ bằng việc đầu tư nỗ lực và thời gian của họ vào việc học theo cách của họ thay vì bị người khác bảo. Để có tính dự ứng, học sinh cần dự lớp đều đặn, tham gia vào thảo luận, ghi chép, hỏi câu hỏi và làm đều các […]

   
 • Thảo luận trên lớp

  Tuần trước tôi có một cuộc thảo luận thú vị trên lớp với các sinh viên năm thứ nhất của tôi. Khi một sinh viên hỏi: “Vì công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, cái gì sẽ xảy ra trong tương lai?” Tôi bảo họ rằng tôi không thể dự đoán được tương lai nhưng tôi nghĩ đến lúc họ tốt nghiệp, thị trường việc làm sẽ khác với hôm nay và điều quan trọng với họ là chú ý tới mọi thay đổi và điều chỉnh việc học của họ tương ứng. Đột nhiên một sinh viên nói thêm: “Nếu em có thể dự đoán tương lai, em sẽ […]

   
 • Giáo dục mới

  Ngày nay nhu cầu công nghiệp đang thay đổi nhanh hơn khả năng của hệ thống giáo dục thay đổi. Do đó, điều có ích lợi nhiều hơn là học sinh học các nhu cầu theo khả năng riêng của họ từ các nguồn khác hơn là hệ thống giáo dục truyền thống. Có truy nhập vào Internet, học sinh có thể học nhiều thứ hơn về các kĩ năng đặc thù mà thường được cần và có khả năng có được việc làm hơn là chỉ chờ đợi cho hệ thống giáo dục thay đổi. Điều tốt nhất là phần lớn việc đào tạo được cần lại có sẵn […]

   
 • Trí tuệ nhân tạo

  Ngày nay, có thiếu hụt trầm trọng những người có kĩ năng Trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dầu nhiều trường đang thêm các lớp AI vào chương trình đào tạo của họ, điều đó vẫn KHÔNG đủ vì nhu cầu đang bùng nổ với ít người tốt nghiệp trong AI . Các công ti đang phàn nàn rằng quá ít người tốt nghiệp AI đã tác động tới sự tăng trưởng tiềm năng của họ và một số nhà kinh tế nói điều đó có thể làm chậm sự tăng trưởng kinh tế Mĩ trong năm năm tới. Nhiều nhà kinh tế tin rằng AI có tiềm năng thay […]