Skip to content

Monthly Archives: August 2018 - 5. page

 • Cải tiến giáo dục

  Sau khi kiểm điểm lại mọi nền văn minh trên thế giới, Will Durant, nhà sử học nổi tiếng của thế kỉ 20, đã kết luận rằng “Giáo dục là việc truyền văn minh và năng lực của một nước để tự bảo vệ nó và làm thịnh vượng phụ thuộc trực tiếp vào giáo dục của mọi người của nước đó. Không có giáo dục đúng để giữ cùng nhịp với các nước khác, một nước sẽ tụt lại sau và không thể tự bảo vệ bản thân nó. Không có tâm trí cởi mở với tri thức mới, mọi người trở thành dốt nát vì tư duy của […]

   
 • Thói quen đọc

  Ngày nay nhiều sinh viên đại học không đọc tốt vì họ không phát triển kĩ năng đọc khi họ còn ở trường trung học và tiểu học. Nếu chúng ta nhìn xa hơn chúng ta có thể thấy rằng vấn đề sinh viên đối diện trong việc đọc để hiểu sâu hơn được dựa trên việc dạy không thúc đẩy tư duy phê phán mà chỉ ghi nhớ. Đọc, viết và số học là nhưng kĩ năng nền tảng mà mọi học sinh phải có. Nhưng ngày nay phần lớn thời gian lớp học được các thầy cô dành cho việc đọc bài giảng để cho họ có thể […]

   
 • Động viên học sinh

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Ngày nay nhiều học sinh đến lớp chỉ với mục đích duy nhất là thi đỗ kì thi hay có được bằng cấp. Họ bị sao lãng bởi các hoạt động ngoại khoá thay vì học cái gì. Tôi không biết làm sao động viên họ học. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Có các kiểu học sinh khác nhau và bạn cần động viên họ khác nhau. Một số học sinh tới trường vì họ phải tới (như, sức ép từ gia đình hay xã hội v.v.). Họ không biết họ muốn gì và thường bị sao lãng bởi những thứ tầm thường. […]

   
 • Học cái gì?

  Một học sinh viết cho tôi: “Em sẽ sang Mĩ và lập kế hoạch học Khoa học máy tính nhưng bạn em nói có nhiều người đã học Khoa học máy tính rồi nhưng Kĩ nghệ máy tính thì tốt hơn. Khác biệt gì giữa hai lĩnh vực này? Em cần sự giúp đỡ của thầy để làm quyết định về học lĩnh vực nào. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Là một sinh viên đại học “sắp tới” em cần học cách nghiên cứu lĩnh vực mà em muốn học để tìm xem lĩnh vực nào là tốt nhất cho em. Em có biết cách “Google” không? Bạn em […]

   
 • Các kĩ thuật lớp học hiệu quả

  Là thầy cô giáo, bao nhiêu người trong chúng ta đã thấy học sinh vội vàng tới lớp, ghi chép trong khi thầy cô giảng bài rồi vội vã rời sang lớp khác? Hoạt động này lặp lại mọi ngày, suốt cả năm học. Nhiều học sinh không bao giờ giơ tay, hỏi câu hỏi, nêu ý kiến, mà yên tĩnh tới và đi và chúng ta, là các thầy cô, không có ý tưởng về họ học tốt thế nào hay liệu họ có đang học cái gì không. Là thầy cô giáo, chúng ta muốn dạy lớp nào? Chúng ta có muốn tiếp tục giảng về điều chúng […]