Skip to content

Monthly Archives: April 2018 - 2. page

 • Môi trường học tập mới

  Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại khác với quá khứ khi chúng ta còn là học sinh. Cách chúng ta được dạy và cách tiếp cận chúng ta được học cũng đang thay đổi lớn. Môi trường học tập của ngày nay yêu cầu cách tiếp cận mới để đáp ứng cho thế kỉ 21 vì sinh viên ngày nay không còn giống như trong quá khứ. Là thầy cô giáo, tất cả chúng ta đều cần suy ngẫm về niềm tin của chúng ta về việc dạy và việc học. Nói cách khác, cách chúng ta muốn dạy và cách chúng ta muốn học. Là thầy […]

   
 • Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư là đây

  Một người viết cho tôi: “Thầy viết trên blog của thầy rằng Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư là ở đây nhưng tôi chưa thấy cái gì cả? Nó sắp sớm tới hay đã ở đây rồi? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư là Ở ĐÂY và BÂY GIỜ. Lí do chúng ta gọi nó là thứ tư vì có ba cuộc cách mạng chính đã xảy ra trước nó. Cuộc cách mạng thứ nhất dựa trên phát minh ra công nghệ động cơ hơi nước nơi máy có thể được dùng trong nhiều ngành công nghiệp để tăng năng suất. Cuộc […]

   
 • Mục đích giáo dục

  Ngày nay nhiều sinh viên vào trường mà không có chiều hướng và mục đích nào. Một số người chỉ muốn qua được kì kiểm tra và có được bằng cấp, rồi nghĩ về điều họ muốn làm với cuộc đời họ về sau. Một số người thậm chí còn tin rằng bố mẹ họ sẽ chăm nom cho họ sau khi họ lấy được bằng đại học. Hai mươi nhăm năm trước khi tôi bắt đầu dạy, tôi đã tin rằng phần lớn sinh viên đều biết chủ định giáo dục của họ và có mục đích nghề nghiệp. Tôi đã sai vì nhiều người đã không có cho […]

   
 • Chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Một người bạn hỏi: “Vì cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư đang xảy ra trên khắp thế giới, chúng tôi có thể làm gì để tận dụng ưu thế của nó? Chúng tôi nên bắt đầu từ đâu và chúng tôi nên hội tụ vào khu vực nào.”   Tôi trả lời: “Để chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều nước đã thông qua các luật để cải tiến công nghiệp chế tạo của họ bằng việc có các thiết bị tự động hoá hay tạo ra nhiều trung tâm công nghệ cao hơn bằng khuyến khích thuế thiên về xuất và nhập khẩu […]

   
 • Làm cho học sinh học

  Là những thầy cô giáo, tất cả chúng ta đều có thời gian giới hạn trên lớp để làm cho học sinh học cho nên thời gian trên lớp là quí giá. Nếu chúng ta đọc bài giảng quá nhiều, chúng ta mệt nhưng học sinh cũng mệt vì nghe nữa. Chúng ta cần trao cho họ tri thức rồi để họ xử lí và học từ đó. Đó là lí do tại sao tôi tin thảo luận trên lớp là quan trọng hơn đọc bài giảng. Là những thầy cô giáo, chúng ta cũng cần cho họ cơ hội diễn đạt hiểu biết của họ để cho chúng ta […]