Skip to content

Monthly Archives: February 2018 - 3. page

 • Khởi nghiệp là môn học nghiêm chỉnh

  Nhiều người lãnh đạo trên khắp thế giới đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của giáo dục STEM và khởi nghiệp như yếu tố then chốt cho cải tiến nền kinh tế của họ. Họ biết rằng giáo dục STEM đóng vai trò bản chất trong thúc đẩy kĩ năng nhà doanh nghiệp và kinh doanh công ti khởi nghiệp. Trong vài năm qua, môn học về công ti khởi nghiệp thường bị lẫn lộn với việc tạo ra doanh nghiệp nhỏ. Sự kiện là khởi nghiệp nên được liên kết với công nghệ và hầu hết các công ti khởi nghiệp phải là các công ti công […]

    ,
 • Việc đọc và phát triển của trẻ em

  Theo nghiên cứu về việc học của trẻ em, có mối tương quan cao giữa bố mẹ có đọc sách và thói quen đọc sách của trẻ em. Nghiên cứu này thấy rằng những bố mẹ hay đọc, có nhiều sách ở nhà, sẽ khuyến khích con cái họ đọc nhiều hơn. Nghiên cứu này cũng thấy rằng trẻ em thích đọc sách thường trưởng thành là người lớn với tâm trí cởi mở, thông cảm, có suy nghĩ, và kết luận rằng việc đọc là phần bản chất của việc học và phát triển của trẻ em. Tất nhiên, trẻ em sẽ không đọc chừng nào bố mẹ chưa […]

   
 • Dạy và học

  Một giáo sư viết cho tôi: “Tôi đọc blog của thầy về khuyến khích học sinh vào đại học. Tôi không đồng ý vì tôi nghĩ phần lớn học sinh của chúng tôi nên vào trường hướng nghề thì tốt hơn, KHÔNG vào đại học. Lí do là nhiều người trong số họ vào đại học vì bố mẹ họ muốn họ vào hay vì bạn bè học vào đại học. Những học sinh này không có động cơ học bất kì cái gì nhưng chỉ muốn có bằng cấp để thoả mãn bố mẹ họ hay có bằng chứng rằng họ vào đại học. Lí do là chúng tôi […]