Skip to content

Monthly Archives: February 2018

 • Nghệ thuật dạy

  Ngày nay, việc dạy đã trở nên năng động hơn trong quá khứ. Với từng năm học mới, học sinh mới, quá trình này bắt đầu lại. Việc dạy KHÔNG chỉ là truyền thụ tri thức mà còn là việc học những điều mới. Ngay cả là thầy cô giáo, việc học cũng không bao giờ dừng lại. Việc dạy là quá trình tiếp diễn, bạn dạy, nhưng đồng thời bạn học và điều chỉnh việc dạy của bạn để đáp ứng cho nhu cầu của học sinh. Việc dạy ngày nay yêu cầu nhiều nỗ lực và ý thức hơn từ các thầy cô về tình huống mới, và […]

   
 • Cao đẳng và đại học

  Một học sinh viết cho tôi: “Em đang xin học ở Mĩ nhưng em bị lẫn lộn vì một số trường dùng thuật ngữ “college-cao đẳng” nhưng trường khác dùng tên “university-đại học”. Khác biệt gì giữa “College-cao đẳng” và “University- đại học”? Xin thầy giúp cho.   Đáp: Từ “College-cao đẳng” và “University-đại học” thường hay tạo ra lẫn lộn cho học sinh đang lập kế hoạch học ở Mĩ. Dựa trên điều tôi biết, tôi có thể tóm tắt như sau: Trường “Community College-Cao đẳng cộng đồng” là trường địa phương CHỈ cung cấp chương trình hai năm và cấp “Bằng liên kết-Associated Degree.” Trường “College-Cao đẳng” thường […]

    ,
 • Việc làm kĩ thuật

  Một người viết cho tôi: “Tôi đọc blog của thầy nhưng thấy rằng điều thầy viết có thể là tốt cho những người sống ở các nước tiên tiến như Mĩ hay châu Âu nhưng KHÔNG giúp cho các nước đang phát triển nơi phần lớn mọi người vẫn làm việc trong chế tạo thủ công và nông nghiệp. Thầy có thể viết cái gì đó phù hợp hơn cho người của chúng tôi không?” Tôi đã viết lại cho người đó: “Ngày nay các tiện nghi chế tạo và nông nghiệp đang trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ, điều có thể cải tiến tính hiệu quả […]

    ,
 • Khởi nghiệp là môn học nghiêm chỉnh

  Nhiều người lãnh đạo trên khắp thế giới đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của giáo dục STEM và khởi nghiệp như yếu tố then chốt cho cải tiến nền kinh tế của họ. Họ biết rằng giáo dục STEM đóng vai trò bản chất trong thúc đẩy kĩ năng nhà doanh nghiệp và kinh doanh công ti khởi nghiệp. Trong vài năm qua, môn học về công ti khởi nghiệp thường bị lẫn lộn với việc tạo ra doanh nghiệp nhỏ. Sự kiện là khởi nghiệp nên được liên kết với công nghệ và hầu hết các công ti khởi nghiệp phải là các công ti công […]

    ,
 • Việc đọc và phát triển của trẻ em

  Theo nghiên cứu về việc học của trẻ em, có mối tương quan cao giữa bố mẹ có đọc sách và thói quen đọc sách của trẻ em. Nghiên cứu này thấy rằng những bố mẹ hay đọc, có nhiều sách ở nhà, sẽ khuyến khích con cái họ đọc nhiều hơn. Nghiên cứu này cũng thấy rằng trẻ em thích đọc sách thường trưởng thành là người lớn với tâm trí cởi mở, thông cảm, có suy nghĩ, và kết luận rằng việc đọc là phần bản chất của việc học và phát triển của trẻ em. Tất nhiên, trẻ em sẽ không đọc chừng nào bố mẹ chưa […]