Skip to content

Monthly Archives: January 2018 - 2. page

 • Môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs)

  Một thầy giáo gửi cho tôi một email: “Chúng tôi không có đủ thông tin về thay đổi trong thế giới công nghệ và tôi đánh giá cao điều thầy đã viết trên blog của thầy. Tuy nhiên, chúng tôi tất cả đều bận rộn với cuộc sống thường ngày và chỉ có thời gian giới hạn. Câu hỏi của tôi là: “Làm sao chúng tôi có thể giúp cho học sinh của chúng tôi về giáo dục cập nhật nhất để cho họ có thể điều chỉnh theo những thay đổi này và phát triển thành công các kĩ năng được cần của họ?”   Đáp: “Ngày nay với […]

    ,
 • Hôm nay và tương lai

  Hôm nay nhiều doanh nghiệp lớn đang đóng cửa và phá sản. Nhiều qui tắc kinh tế lỗi thời trong môi trường kết nối toàn cầu và năng động. Nhiều công ti thành công đã thịnh vượng từ mười hay hai mươi năm trước không còn tồn tại. Từ khi chuyển sang thế kỉ mới, trên 60% các công ti toàn cầu lớn đã thất bại và phần còn lại vẫn đang vật lộn để duy trì sống còn. Đồng thời, một số công ti nhỏ đang vươn lên và trở thành “lớn nhất” trong công nghiệp vì tất cả họ đều biết cách tận dung ưu thế của công […]

   
 • Hệ thống giáo dục mới phần 3

  Như đã nhắc tới trong blog trước, công nghệ thông tin là mấu chốt cho một nước để duy trì cạnh tranh và cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho người của họ. Để làm điều này, mọi nước đều cần tăng số lượng học sinh có kĩ năng tính toán ở mọi mức, từ tiểu học, trung học tới mức đại học và bên ngoài. Hè năm ngoái, trong cuộc họp với các nhà giáo dục châu Á ở Malaysia, tôi đã lên tiếng về ý kiến của tôi rằng công nghệ thông tin nên bắt đầu sớm ở tiểu học và trung học, KHÔNG muộn tới […]

   
 • Hệ thống giáo dục mới phần 2

  Có khác biệt trong hệ thống giáo dục truyền thống hội tụ vào ghi nhớ và hệ thống giáo dục mới thúc đẩy “học qua hành.” Trong hệ thống giáo dục truyền thống, học sinh thường học một mình và ganh đua với học sinh khác trong lớp. Nhưng trong hệ thống giáo dục mới, học sinh phải học để làm việc theo kiểu cộng tác. Trong mọi lớp, họ phải làm việc cùng nhau để nhận diện vấn đề và tạo ra giải pháp như một tổ, không như cá nhân. Tất cả có có chung mục đích: Thành công như một tổ. Tổ thường họp mọi ngày và […]

    ,
 • Hệ thống giáo dục mới

  Hệ thống giáo dục mới Ngày nay công nghệ thông tin là yếu tố tạo khả năng cốt yếu cho tăng trưởng kinh tế. Sự kiện là công nghệ có thể tạo ra nhiều việc làm hơn bất kì cái gì khác và giữ cho nền kinh tế duy trì tính cạnh tranh. Do đó, công nghệ nên là việc dạy ưu tiên trong mọi chương trình giáo dục đại học. Câu hỏi thường được hỏi là: “Học sinh cần học cái gì?” Như đã nhắc tới trong các blog trước đây, học sinh tiểu học cần biết cách dùng máy tính; học sinh trung học phải biết cách dùng […]