Skip to content

Monthly Archives: November 2017 - 3. page

  • Dạy STEM ở trường tiểu học

    Tôi nhận được một email từ một người tốt nghiệp đại học trong đó cô ấy viết: “Em đã tốt nghiệp về Khoa học máy tính và nhận được việc làm tốt, nhưng em muốn là cô giáo STEM cho trẻ nhỏ. Bố mẹ em không thích ý tưởng đó vì em làm như người phát triển phần mềm nhiều hơn là cô giáo trường tiểu học. (Cô ấy mô tả chi tiết cuộc đối thoại với gia đình và đam mê của cô ấy về dạy.) và kết luận: “Tuy nhiên, em muốn là cô giáo giỏi, vẫn biết rằng dạy học không trả lương cao nhưng em bị […]

     
  • Thảo luận trên lớp

    Một thầy giáo hỏi tôi: “Làm thế nào thầy làm cho học sinh tham gia vào thảo luận trên lớp? Khi tôi hỏi một câu hỏi, mọi điều tôi thấy là phần lớn học sinh cúi đầu xuống, không ai ngẩng lên hay nói cái gì. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Khó để học sinh tham gia vào thảo luận trên lớp trong hệ thống giáo dục truyền thống nơi học sinh được bảo phải ngồi yên tĩnh lắng nghe bài giảng. Tuy nhiên, có vài kĩ thuật bạn có thể dùng để làm cho họ thảo luận trên lớp. Bạn không nên cho bài giảng dài, vì học […]