Skip to content

Monthly Archives: November 2017 - 2. page

 • Ngôn ngữ lập trình

  Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất hỏi tôi: “Em nên học ngôn ngữ lập trình nào để có được việc làm tốt trong công nghiệp máy tính? Em sợ điều em học ở trường hôm nay có thể lỗi thời vào lúc em tốt nghiệp. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nếu em giỏi một ngôn ngữ lập trình, em có thể học ngôn ngữ lập trình khác một cách nhanh chóng. Theo một điều tra gần đây của Hội máy tính (ACM), ngày nay Python đã vượt qua Java là ngôn ngữ được dùng hàng đầu trong công nghiệp máy tính. Hiện thời, nhiều đại […]

    ,
 • Dạy trong thời đại thay đổi

  Một thầy giáo than: “Ngày nay nhiều học sinh lười biếng và không có ham muốn học bất kì cái gì. Nhiều người tới trường mà không có phương hướng và chỉ làm việc tối thiểu để đỗ kì thi rồi chuyển sang lớp tiếp. Họ muốn có bằng cấp mà không học mấy, điều giải thích cho số lượng lớn người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp. Nhưng là thầy giáo, nhiều người mệt mỏi vì phải đối phó với những học sinh thiếu động cơ này, và tôi đang cân nhắc bỏ việc dạy …” Tôi bảo thầy đó: “Là thầy giáo, thầy có hiểu tại sao […]

   
 • Tự động hoá

  Tuần trước, tôi đọc một báo cáo toàn cầu về tự động hoá. Khảo cứu này được tiến hành ở 25 nước, (Mĩ, Canada, 10 nước châu Âu, và 12 nước châu Á) với trên mười nghìn người tham gia. Theo báo cáo này, phần lớn mọi người (82%) tin rằng robots sẽ tiếp quản hầu hết các việc làm thủ công trong chế tạo cũng như trong văn phòng. Quãng 75% mọi người tin rằng robots sẽ làm hầu hết các việc làm trước năm 2025. Nhưng điều thú vị là nhiều người cỡ 42% nghĩ rằng việc làm của họ vẫn an toàn với xu hướng tự động […]

   
 • Học cái gì?

  Nếu bạn hỏi tôi về điều bản chất trong giáo dục ngày nay là gì, tôi có thể trả lời trong một từ: “STEM” (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) và để chuẩn bị cho học sinh về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta phải hội tụ vào bốn khu vực để cải tiến nền kinh tế của chúng ta, giảm thất nghiệp, thúc đẩy phát kiến và để tạo ra nhiều việc làm tốt hơn. Nhiều người tin rằng các lĩnh vực STEM cung cấp nhiều cơ hội việc làm tuyệt hảo, nhưng sự kiện là một số lĩnh vực thì có, nhưng […]

   
 • Sợ kiểm tra

  Trong vài năm qua, tôi có nhiều học sinh châu Á trong lớp hơn các năm trước. Và ngày đầu tiên của lớp, khi nói về chương trình đào tạo môn học và các yêu cầu, tôi để ý tới lo âu trong số nhiều học sinh châu Á. Phần lớn học sinh Mĩ thường hỏi vài câu hỏi để làm sáng tỏ hiểu biết của họ, nhưng học sinh châu Á vẫn còn lo nghĩ về số bài kiểm tra trong môn của tôi. Câu hỏi thông thường là: “Tại sao nhiều bài kiểm tra thế trong môn này?” “Điều gì xảy ra nếu em trượt bài kiểm tra?” […]