Skip to content

Monthly Archives: October 2017 - 3. page

 • Ngôn ngữ lập trình phổ biến

  Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất viết cho tôi: “Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới là gì? Nếu em muốn làm việc ở hải ngoại, em cần biết ngôn ngữ lập trình nào? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Dựa trên khảo cứu công nghiệp máy tính, Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong năm 2016 và 2017. Ngày nay, Java, C, và C++ được liệt kê ở số 2,3 và 4. Ở Mĩ và châu Âu, phần lớn các đại học đều dạy Java như ngôn ngữ chính thức trong chương trình khoa học máy tính của họ. […]

   
 • Những xu hướng mới và nền kinh tế của tương lai

  Ngày nay, mọi công ti đều cần các công nhân biết cách dùng công nghệ để giải quyết vấn đề. Các công nghệ mới đang nổi lên nhanh chóng và tác động tới mọi thứ và thay đổi cách doanh nghiệp vận hành. Mùa hè năm ngoái, tôi tới thăm cơ xưởng nhanh của Adidas AG gần Munich, Đức nơi một người quản lí bảo tôi rằng tự động hoá là tương lai của mọi việc chế tạo. Ông ấy nói: “Chúng tôi có 160 người kiểm soát hàng trăm robots vì chúng làm 1,500 đôi giầy, hay 500,000 giầy một năm. Chúng tôi thay thế việc khâu và dán […]

   
 • Bản kế hoạch nghề nghiệp

  Daniel Whittaker đã tốt nghiệp bẩy năm trước và hiện thời đang làm việc tại Google. Tuần trước anh ấy quay lại CMU để tuyển mộ sinh viên trong hội chợ việc làm, cho nên tôi mời anh ấy cho lời khuyên cho sinh viên của tôi. Sau đây là điều anh ấy nói.   “Bất kì ai học môn “Nhập môn Khoa học máy tính” của giáo sư Vũ có lẽ đều phải xây dựng bản kế hoạch nghề nghiệp trong tuần đầu tiên. Bản kế hoạch nghề nghiệp giúp sinh viên xác định các kĩ năng và mối quan tâm của họ, nghề nào là tốt nhất cho […]

   
 • Kĩ năng đọc cho chương trình bằng cấp

  Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ ba trong Khoa học máy tính, em đang lập kế hoạch tiếp tục giáo dục của em học bằng cấp chuyên sâu ở Mĩ. Tiếng Anh của em tốt với điểm TOEFL là 110; điểm số của em cũng tuyệt (95/100). Em đang làm việc trên ứng dụng cho nhiều đại học. Có cái gì khác em cần chuẩn bị không?   Đáp: Dường như là bạn đã chuẩn bị tốt cho thách thức ở trường Mĩ. Lời khuyên của tôi là bạn có thể cần phát triển kĩ năng đọc tốt vì đó là kĩ năng bản chất […]

    ,
 • Việc làm của tương lai

  Thịnh vượng kinh tế xảy ra qua việc làm. Nhiều việc làm hơn sẽ cho phép mọi người cải thiện chuẩn sống của họ và thoát nghèo. Nhưng với tiến bộ của công nghệ như Robotics, Thông minh nhân tạo, và Tự động hoá v.v., nhiều việc làm lao động đang bị loại bỏ làm nảy sinh việc tăng thất nghiệp trong nhiều nước.  Mặc dầu có nhiều việc làm mới được tạo ra, nhiều việc làm trong số này yêu cầu tri thức và kĩ năng khác, phần lớn ở mức đại học, điều đưa tới vấn đề liệu các đại học địa phương có sẵn sàng và sẵn […]

    ,