Skip to content

Monthly Archives: August 2017 - 5. page

 • Đối thoại về phương pháp dạy

  Đêm hôm trước một thầy giáo gọi điện cho tôi và nói: “Nhiều thầy giáo thích bài báo của thầy về STEM và Học chủ động, v.v. Tuy nhiên, THÍCH không có nghĩa là họ ÁP DỤNG nó vì khó thay đổi. Mặc dầu đọc bài giảng KHÔNG phải là phương pháp tốt để dạy STEM, phần lớn các thầy giáo vẫn đang đọc bài giảng. Tất nhiên, thảo luận trên lớp có thể giúp học sinh học ở mức độ sâu hơn, nhưng nhiều thầy giáo sẽ KHÔNG tổ chức việc thảo luận trên lớp vì họ lo lắng rằng học sinh sẽ không tham gia. Trong nhiều năm […]

   
 • Cách dạy mới

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Thầy viết về học chủ động thì dễ vì thầy dạy ở Mĩ. Thầy có nghĩ học sinh từ các nước khác sẽ tự họ học tài liệu môn học không? Thầy có nghĩ học sinh sẽ đọc tài liệu trước khi lên lớp không? Thầy đã bao giờ dạy học chủ động bên ngoài Mĩ không? Xin thầy bình luận.”   Đáp: Tôi nghĩ phần lớn học sinh sẽ thích việc học chủ động khi họ hiểu ích lợi của phương pháp này. Có thể mất thời gian cho họ thay đổi, nhưng họ sẽ theo chỉ dẫn của chúng ta vì chúng […]

   
 • Cách học

  Nhiều học sinh vào đại học với những hiểu nhầm. Hiểu nhầm thông thường nhất trong các học sinh đại học là họ tin rằng học giỏi một môn là vấn đề tài năng tự nhiên chứ không phải là làm việc chăm chỉ. Nhiều học sinh bảo tôi rằng họ không giỏi toán, không thể viết mã được, hay không có tài năng trong khoa học v.v. Nếu họ có hoài nghi nào về năng lực của họ, họ sẽ không làm việc chăm chỉ và cuối cùng thất bại trong các môn học này. Đôi khi học sinh nói với tôi rằng bố mẹ họ muốn họ học […]

   
 • Người quản lí của tương lai

  Tuần trước tôi có một bài nói về quản lí công nghệ tại một hội nghị châu Á. Sau bài nói, tôi có nhiều đối thoại với những người quản lí các công ti công nghệ địa phương, tất cả họ đều muốn biết tôi nghĩ cái gì là các kĩ năng có giá trị nhất sẽ cần trong tương lai. Tôi bảo họ rằng vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, mọi người quản lí đều cần đọc nhiều hơn về xu hướng công nghệ và hội tụ vào việc tìm ra và thuê người có kĩ năng cao để bắt kịp với những thay đổi. Tôi nói: “Phần […]