Skip to content

Monthly Archives: August 2017 - 4. page

 • Giáo dục con bạn

  Tuần trước tôi nhận được một email một bà mẹ viết: “Thật khó nuôi nấng con cái trong thời đại thay đổi này cho những người như chúng tôi. Các gia đình khác cho con cái họ đi học thêm về giáo dục hay tới trường STEM để học công nghệ và robotics, nhưng chúng tôi không kham nổi việc đó. Chúng tôi lo lắng rằng con cái chúng tôi sẽ bất lợi khi chúng lớn lên. Chúng tôi không biết phải làm gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: “Mọi bố mẹ đều biết rằng điều họ làm cho con cái họ hôm nay sẽ trở thành quan trọng […]

   
 • Kĩ thuật thảo luận trên lớp

  Phần lớn sinh viên kĩ thuật không thích thảo luận trên lớp mà ưa thích tự học. Khó mà yêu cầu họ làm việc trong nhóm hay làm cho họ nói cái gì đó trong lớp. Họ ưa thích ngồi hàng giờ trước máy tính để viết thuật toán phức tạp hay thậm chí ở lại cả đêm để giải phương trình toán học phức tạp, nhưng làm cho họ tham gia vào thảo luận trên lớp yêu cầu một số kĩ thuật và nhiều kiên nhẫn. Nhiều thầy giáo thường hỏi các câu hỏi như “Lời giải cho XXX là gì?” hay “Em nghĩ gì về YYY?” và sinh […]

   
 • Đánh giá việc học của học sinh

  Nhiều thầy giáo đánh giá việc học của học sinh chỉ dựa trên bài kiểm tra, và làm được bài kiểm tra trở thành mục đích của học sinh. Nhưng phần lớn bài kiểm tra chỉ cho học sinh phản hồi “đúng” hay “sai”, KHÔNG nói về học sinh đã học tốt thế nào. Giúp họ hiểu điều họ học tốt hay không tốt là cách tốt hơn để làm tăng việc học của họ và tránh những tình cảm tiêu cực của “đỗ hay trượt.” Trong Học chủ động, có các cách khác mà thầy giáo có thể đánh giá tri thức và kĩ năng của học sinh thay […]

   
 • Thầy giáo và sinh viên mới

  Thầy giáo: Tại sao em muốn học đại học? Sinh viên: Vì đó là điều bố mẹ em muốn. Thầy giáo: Tại sao em chọn Khoa học máy tính? Sinh viên: Vì bố mẹ em muốn em học máy tính. Thầy giáo: Em thực sự muốn học cái gì? Sinh viên: Em không biết, bất kì cái gì cũng được chừng nào nó không quá khó. Thầy giáo: Em nghĩ Khoa học máy tính là dễ? Sinh viên: Em không biết, nhưng nếu nó quá khó, em có thể không thích nó. Thầy giáo: Mục đích giáo dục của em là gì? Sinh viên: Để có bằng cấp. Thầy giáo: […]

    ,
 • Hôm nay và ngày mai

  Công nghệ đang tiến bộ nhanh chóng và tác động lên nhiều thứ, nhiều nước, và mọi người bắt đầu cảm thấy không thoải mái về nó. Vài tuần trước, một người điều hành một công ti lớn than thở trên truyền hình: “Chúng tôi đã từng thành công trong nhiều năm rồi mọi sự thay đổi, và mọi thứ chúng tôi làm bây giờ, không còn có tác dụng nữa.” Trong số 500 công ti hàng đầu thế giới trong năm 2000, chỉ 180 công ti còn sống sót tới hôm nay. Nhưng đồng thời, một số công ti nhỏ hơn đang vươn lên hàng đầu và liên tục tăng […]