Skip to content

Monthly Archives: July 2017 - 3. page

 • Vài dữ liệu từ giáo dục của Trung Quốc

  Theo Zhaopin Research limited, Ngày nay, người tốt nghiệp đại học của Trung Quốc đang đối diện với nhiều thách thức hơn trong tìm công việc với lương tháng sút giảm. Năm nay (2017) Trung Quốc sẽ đạt kỉ lục về 7.95 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học đang đi tìm việc làm, nhưng phần lớn sẽ không thể nào tìm thấy việc làm thích hợp liên quan tới học tập của họ. Mặc dầu nền kinh tế vẫn tương đối mạnh, dựa trên chỉ số kinh tế mà chính phủ báo cáo, những thách thức nào đó vẫn tồn tại cho những người tốt nghiệp đại học. Theo […]

    ,
 • Tiến bộ của công nghệ

  Tiến bộ của công nghệ Trong toàn bộ lịch sử, tiến bộ kĩ thuật thường gây ra đột phá, nhưng cuối cùng, chúng đã nâng cao chuẩn sống của mọi người, tạo ra việc làm mới, và cải tiến nền kinh tế. Chẳng hạn, phát kiến công nghiệp đã đột phá khu vực nông nghiệp, nhiều nông dân mất việc làm nhưng họ tìm ra việc làm trong chế tạo, và chuẩn sống của họ đã được nâng cao, tốt hơn làm việc ở nông trại. Tuy nhiên, tiến bộ của Công nghệ thông tin lại khác. Nó đột phá nhiều việc làm và thay đổi mọi thứ. Lí do […]

   
 • Thói quen học tập

  Một sinh viên viết cho tôi: “Tại sao chúng em phải học tài liệu trước khi tới lớp? Chúng em tới lớp để học từ thầy giáo và nếu chúng em có thể học trước khi tới lớp thì sao phải tới lớp?”   Đáp: Cách học cũ là nghe bài giảng của thầy giáo và hấp thu bất kì cái gì các bạn có thể hấp thu. Điều đó KHÔNG CÒN hiệu quả nữa. Bằng việc làm điều đó, học sinh dành mọi năng lượng của họ vào học SAU KHI lên lớp, và nếu họ không hiểu cái gì đó, họ sẽ bị lúng túng và không học […]

    ,
 • Chủ định của giáo dục

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Theo ý kiến thầy, chủ định của giáo dục là gì? Chủ định của giáo dục có phải là đáp ứng nhu cầu của xã hội không? Dựa trên blog của thầy, dường như là thầy đang đề nghị rằng giáo dục đại học trở thành giống như giáo dục hướng nghề? Thầy có nghĩ phần lớn các thầy giáo có chung cách nhìn của thầy không? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Theo ý kiến của tôi, chủ định của giáo dục là phát triên nhân cách của học sinh để cho họ có thể trưởng thành và đóng góp cho xã hội […]

    ,
 • Công nghệ trong lớp học

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Công nghệ đang làm thay đổi nhiều thứ, nhưng thầy có nghĩ rằng trường học trực tuyến sẽ thay thế cho trường học truyền thống không? Thầy giáo phải làm gì trong thời đại công nghệ này? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Công nghệ đang làm thay đổi nhiều cho lớp học, nhưng tôi KHÔNG nghĩ trường học trực tuyến có thể thay thế lớp học truyền thống. Giá trị tốt nhất của trường truyền thống là tương tác mặt đối mặt giữa thầy và trò. Công nghệ có thể giúp thay đổi phương pháp dạy của chúng ta từ “Truyền thụ tri […]