Skip to content

Monthly Archives: July 2017 - 2. page

 • Làm học sinh tham gia học tập

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi thích phương pháp học chủ động vì nó không yêu cầu tôi đọc bài giảng, nhưng tôi không biết cách làm cho học sinh tham gia trên giờ lên lớp? Họ rất thụ động và không muốn tham gia vào thảo luận. Tôi phải làm gì để khuyến khích họ? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Học chủ động yêu cầu thầy giáo lập kế hoạch các hoạt động trên lớp và các kinh nghiệm học tập để cho học sinh có thể hội tụ vào việc áp dụng và phân tích tài liệu môn học trên lớp. Bạn có thể KHÔNG phải […]

   
 • Phương pháp dạy

  Trong nhiều năm dạy về kĩ nghệ phần mềm, tôi đã dùng phương pháp học chủ động và thấy nó hiệu quả hơn là đọc bài giảng. Học chủ động là quá trình học sinh học một cách chủ động bằng đọc, phân tích, tổng hợp, áp dụng, thảo luận và giải quyết vấn đề để phát triển kĩ năng cá nhân của họ. Phần lớn các học sinh đều bảo tôi rằng một khi họ quen thuộc với phương pháp này, họ không muốn đến lớp với các thầy giáo đọc bài giảng nữa. Khi dạy lập trình, tôi bao giờ cũng bảo học sinh: “Các em phải viết […]

   
 • Lập kế hoạch nghề nghiệp cho học sinh trung học

  Một người mẹ viết cho tôi: “Vì Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) đang trở nên quan trọng hơn, làm sao tôi lập kế hoạch nghề nghiệp cho con tôi vẫn còn trong trường trung học. Làm sao tôi làm cho chúng học STEM? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Tôi bao giờ cũng khuyến khích bố mẹ và con cái lập kế hoạch nghề nghiệp của chúng sớm nhất có thể được ở trường trung học. Có nhiều bước bạn có thể lấy để giúp chuẩn bị nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM.  Bước thứ nhất là thăm dò vài tuỳ chọn nghề nghiệp để […]

   
 • Không bao giờ dừng học

  Tiến bộ của Công nghệ thông tin đã tác động tới mọi thứ, từ chế tạo tới y tế, từ kinh doanh tới giáo dục. Nó phá huỷ nhiều việc làm, nhưng cũng tạo ra những việc làm mới nữa. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều lo nghĩ về việc làm đang bị đe doạ bởi công nghệ, nhưng không chú ý tới những cơ hội mới và việc làm mới được tạo ra. Tôi thường nói với học sinh trung học: “Việc làm mà các em sẽ làm vào lúc các em tốt nghiệp khỏi đại học, có lẽ thậm chí bây giờ chưa tồn tại. Cho nên […]

   
 • Khuyến khích học sinh đọc

  Mọi năm, vào ngày đầu tiên của lớp, tôi thường bảo học sinh: “Nếu các em muốn có điểm tốt trong lớp của thầy, các em nên tham gia vào thảo luận trên lớp. Để làm tốt trong thảo luận trên lớp, các em phải hoàn thành mọi phân công bài đọc. Và để chứng minh rằng các em hoàn thành các bài đọc, từng em phải có ít nhất ba câu hỏi mà các em có thể hỏi trong giờ lên lớp.” Ngay cả ngày nay, nhiều học sinh vẫn không muốn đọc cái gì trước khi lên lớp. Họ mong đợi thầy giáo đọc bài giảng, và họ […]