Skip to content

Monthly Archives: April 2017 - 5. page

 • Học STEM

  Đêm hôm trước, tôi nhận được một email mà người gửi viết: “Em đọc blog của thầy, em thấy rất thú vị. Nếu STEM là quan trọng như thầy đã nói, tại sao không nhiều học sinh ghi danh vào STEM? Cái gì giữ cho sinh viên không học STEM? ”   Đáp: Có nhiều bài nói về khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) nhưng để thực hiện STEM ở mọi mức của hệ thống giáo dục yêu cầu đầu tư và đào tạo đúng cho các thầy giáo. Tôi tin các khu vực STEM, đặc biệt việc áp dụng công nghệ thông tin, là then […]

   
 • Kĩ năng cho cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư

  Một sinh viên hỏi: “Kĩ năng công nghệ nào mà người tốt nghiệp đại học cần có để thành công trong Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ nơi công nghệ tác động tới mọi thứ.  Có kĩ năng công nghệ là KHÔNG đủ, bạn cần phát triển các kĩ năng mềm như trao đổi, cộng tác, làm việc tổ, làm việc qua nhiều chức năng trong công ti. Bạn cũng cần biết ít nhất một ngoại ngữ để trao đổi với người dùng, khách hàng trên khắp thế giới. Nếu […]

    ,
 • Cách mạng công nghiệp thứ tư

  Theo một báo cáo công nghiệp, đến năm 2020, người ta ước lượng rằng sẽ có 50 tỉ thiết bị được kết nối trên thế giới. Từ điện thoại thông minh, nhà thông minh, thành phố thông minh, các thiết bị nhà bếp thông minh, xe hơi tự lái, xe tải tự lái, bộ giám sát sức khoẻ, cơ xưởng thông minh, robot thông minh v.v. Tổ hợp này của thế giới vật lí và số thức là bản chất cho cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, một lực mạnh sẽ tác động tới mọi thứ, mọi công ti, và mọi nước. Giá trị thị trường kinh tế của Internet […]

   
 • Là thầy giáo

  Ngày nay nhiều học sinh hơn đang vào đại học, một số được chuẩn bị tốt, và một số thì không. Có những học sinh có điểm cao ở kì thi vào đại học cũng như có các học sinh chỉ đủ điểm vào. Một số đại học có chuẩn cao về việc chấp nhận học sinh; số khác có thể không có chuẩn cao. Tuy nhiên, là thầy giáo, chúng ta phải giúp mọi học sinh trong lớp đạt tới mục đích giáo dục của họ. Sinh viên, đặc biệt sinh viên năm thứ nhất, bao giờ cũng cần nhiều hướng dẫn hơn vì nhiều người không phân biệt […]