Skip to content

Monthly Archives: April 2017 - 3. page

 • Vấn đề và giải pháp

  Vài năm trước, robots đã lấy đi việc làm trong chế tạo, và công nhân cơ xưởng mất việc làm của họ. Năm ngoái, robots với Trí tuệ nhân tạo (AI) đã lấy đi công việc trong văn phòng, và công nhân văn phòng bắt đầu mất việc làm của họ. Nhiều người tin rằng tự động hoá chỉ xảy ra ở Mĩ và châu Âu nơi chi phí lao động là cao, nhưng KHÔNG xảy ra ở châu Á. Họ sai vì ngày nay, có nhiều robots ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản hơn ở Mĩ và châu Âu, và chẳng bao lâu tự động hoá sẽ […]

   
 • Môi trường lớp học tích cực

  Không thành vấn đề bạn đã từng dạy bao nhiêu năm, hay bạn có bao nhiêu kinh nghiệm, là thầy giáo, bạn bao giờ cũng học cái gì đó mới trong lớp học và tương tác với học sinh. Không phải mọi lớp đều như nhau và học sinh bao giờ cũng cư xử khác. Chẳng hạn, vài năm trước, khó mà làm cho học sinh “không nói chuyện” trong lớp, nhưng bây giờ giữ họ “không dùng điện thoại di động” trong lớp đang trở thành vấn đề chính. Phong cách dạy của bạn là sự phản xạ của niềm tin dạy học của bạn. Cách bạn quản lí […]

   
 • Sinh viên năm thứ nhất

  Nhiều giáo sư đại học lâu năm không thích dạy sinh viên năm thứ nhất, và phần lớn các lớp năm thứ nhất đều được phân cho các giáo sư mới hay sinh viên tốt nghiệp trong chương trình tiến sĩ. Nhưng từng năm, tôi bao giờ cũng tình nguyện dạy ít nhất một lớp năm thứ nhất vì đó là thách thức với tôi để giúp những sinh viên nào thành công trong việc học hiệu quả. Trách nhiệm dạy của tôi tại CMU là với sinh viên tốt nghiệp, đa phần là mức thạc sĩ hay cao hơn, cho nên khi tôi đồng ý dạy lớp năm thứ […]

   
 • Học hiệu quả

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi đã đọc blog của thầy về phương pháp học chủ động. Với thầy có thể dễ yêu cầu học sinh đọc TRƯỚC KHI lên lớp, nhưng điều đó không có tác dụng ở đây. Học sinh của tôi thường tới lớp để nghe đọc bài giảng, và họ không muốn thay đổi.”   Đáp: Tất nhiên, thói quen là khó đổi, đặc biệt học sinh đã từng nghe bài giảng từ khi họ ở trường tiểu học. Lí do học sinh không muốn thay đổi vì họ không biết tính hiệu quả của kiểu học này. Hiện thời, học sinh hội tụ phần […]

    ,
 • Vai trò bản chất của thầy giáo

  Một người viết cho tôi: “Ý kiến của thầy là gì về hệ thống giáo dục Phần Lan và chương trình đào tạo STEM được dạy ở các nước châu Âu? Chúng tôi đang xem xét chấp nhận những điều đó cho việc cải tiến giáo dục ở trường của chúng tôi.”   Đáp: Cách tốt nhất để cải tiến hệ thống giáo dục bắt đầu với thầy giáo. Bất kì cải tiến nào không thừa nhận vai trò của thầy giáo đều sẽ thất bại. Thầy giáo với đào tạo đúng và đãi ngộ thích hợp có thể giúp cho học sinh đạt tới mục đích giáo dục của […]

    ,