Skip to content

Monthly Archives: March 2017 - 5. page

 • Cải tiến kĩ năng mềm

  Một cựu sinh viên viết cho tôi: “Sau ba năm làm việc như người phát triển phần mềm cho một công ti, em được đề bạt lên làm người quản lí dự án. Em hài lòng nhưng cũng lo nghĩ vì em không biết em cần gì để thành công ở vị trí mới này. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Quản lí dự án là về việc có “nửa” kĩ năng kĩ thuật và “nửa” kĩ năng mềm.  Người quản lí dự án giỏi biết cách làm việc với khách hàng để lấy được yêu cầu, lập kế hoạch dự án tương ứng với ước lượng tốt, và lịch […]

    ,
 • Bức thư cho thầy giáo

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi đã đọc blog của thầy, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ có tác dụng ở nước tôi. Hệ thống giáo dục của chúng tôi đã tụt lại sau các hệ thống nước khác nhiều năm rồi; phần lớn học sinh không muốn học cái gì ngoài thi đỗ kì thi và có được bằng cấp; phần lớn thầy giáo không thể kiếm sống được bằng đồng lương hiện thời và phải làm thêm việc để sống còn. Mọi ngày, tôi nhìn quanh lớp học và thấy học sinh chúi đầu vào gõ tin nhắn trên điện thoại di động của họ, và không […]

   
 • Thế giới đang thay đổi

  Tuần trước, tôi tham dự một cuộc hội nghị công nghệ tại Detroit, cựu “thủ đô ô tô của thế giới.” Qua một trăm năm, Henry Ford xây dựng đế chế ô tô của mình ở đây với khái niệm về dây chuyền lắp ráp và sản xuất số lớn. Trong “thời đại vàng” này của cách mạng công nghiệp, nhiều công ti ô tô và cơ xưởng đã được tạo ra, điều đưa tới nhu cầu cao về công nhân lao động. Nhiều nông dân bỏ nông trại, chuyển tới các thành phố để tìm việc làm tốt hơn. Nhu cầu về công nhân lao động tiếp tục dâng […]

    ,