Skip to content

Monthly Archives: January 2017 - 6. page

 • Cải tiến giáo dục

  Có nhiều cách đo chất lượng của giáo dục nhưng cách thông thường ở một số nước là số học sinh đỗ những kì thi nào đó hay số các học sinh tốt nghiệp đại học. Câu hỏi là: “Những biện pháp này có hợp thức khi học sinh học cách đỗ các bài kiểm tra nhưng quên mọi thứ sau đó? Liệu có thể chấp nhận nền giáo dục là có chất lượng khi mà người tốt nghiệp có bằng cấp nhưng không có kĩ năng?” Có những cách đo khác như sự thoả mãn của học sinh với các giáo sư của họ và trường của họ; số […]

    ,
 • Học toán ở Mĩ

  Một học sinh viết cho tôi: “Em lập kế hoạch sang Mĩ học toán. Nhưng em lẫn lộn về việc làm trong toán học. Mọi người đều bảo em rằng việc làm duy nhất em có thể kiếm được là dạy toán. Có cơ hội việc làm tốt cho người tốt nghiệp toán học ở Mĩ không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Có nhiều cơ hội trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) vì chúng là những dẫn lái chính cho mọi công việc. Toán học bao gồm ba khu vực chính: Thống kê bảo hiểm, Toán học, và Thống kê. Từng khu vực cung […]

   
 • Làm cho học sinh học

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi thử theo lời khuyên dạy học của thầy, nhưng học sinh của tôi không thích đọc. Nhiều người không đọc cái gì hơn là một trang và thường phàn nàn về đọc quá nhiều. Họ không tham gia vào thảo luận trong lớp và thường không trả lời câu hỏi của tôi. Nhiều người thay vì thế muốn nghe bài giảng. Tôi có thể làm gì để thúc đẩy việc học tốt hơn? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Ngày nay phần lớn học sinh không đọc nhiều vì họ đã không phát triển thói quen đọc khi họ còn trẻ. Nhưng họ […]

   
 • Nghề dạy học

  Sau khi đọc “Bức thư cho thầy giáo,” một người viết cho tôi: “Thầy nói về dạy thì dễ vì thầy sống và làm việc ở nước khác. Nhưng ở nước tôi, là thầy giáo là rất khó khăn. Nhiều thầy giáo thất vọng với hệ thống giáo dục hiện thời, họ không thể sống bằng lương của họ được cho nên nhiều người bỏ đi để tìm việc tốt hơn ở đâu đó. Tôi không biết tại sao thầy vẫn viết về giáo dục và dạy học?”   Đáp: Không ai nói việc dạy là dễ dàng, bất kể nơi bạn dạy hay nơi bạn sống. Nhưng những người […]

   
 • Lời khuyên từ nhà doanh nghiệp thành công

  Steven Chang là sinh viên trong lớp khởi nghiệp của tôi. Anh ấy bắt đầu một công ti thành công và trở lại Carnegie Mellon để cám ơn tôi về việc đào tạo. Tôi đề nghị anh ấy cho lời khuyên với sinh viên của tôi. Sau đây là điều anh ấy nói:   “Không lâu trước đây tôi đã giống như các bạn, là sinh viên Khoa học máy tính muốn bắt đầu một công ti. Tôi ghi danh vào lớp của giáo sư Vũ và theo các hướng dẫn để phân tích thị trường, nhận diện cơ hội, đi tới ý tưởng về sản phẩm và nói chuyện […]

    ,