Skip to content

Monthly Archives: January 2017 - 3. page

 • Tiến bộ công nghệ

  Vì chi phí lao động thấp, Trung Quốc đã hấp dẫn nhiều công ti chế tạo muốn giảm chi phí và tăng lợi nhuận để khoán ngoài công việc ở đó. Trong hơn ba mươi năm qua, Trung Quốc đã trở thành “trung tâm chế tạo” của thế giới với nhiều triệu việc làm mới được tạo ra cho người của họ. Ngày nay với tự động hoá và trí tuệ nhân tạo, nhiều công nhân Trung Quốc đang mất việc làm của họ, nền kinh tế đang chậm dần lại, nhưng chi phí sống tiếp tục nâng lên, thậm chí nhiều cơ xưởng đang đóng cửa. Nhiều năm trước […]

   
 • Lời khuyên cho nhà doanh nghiệp

  Tuần trước, tôi nhận được một bức thư mà người gửi viết: “Em đã tốt nghiệp năm năm trước và có việc làm trong một công ti, nhưng em không thích nó, cho nên năm ngoái em đã bỏ đi. Em đã đọc nhiều sách về công ti khởi nghiệp và muốn xây dựng công ti của em. Giấc mơ của em là một là doanh nghiệp thành công, nhưng em không biết cách bắt đầu. Bạn em gợi ý rằng chúng em mở một tiệm cà phê đặc biệt như Starbuck hay một tiệm ăn, nhưng em không có nhiều tiền hay tri thức trong các khu vực này […]

   
 • Cách tôi dạy công ti khởi nghiệp phần 3

  Nếu bạn muốn tăng cơ hội thành công của công ti khởi nghiệp, bạn cần phải có khách hàng thậm chí trước khi xây dựng sản phẩm của bạn. Bằng việc đi và nói chuyện với khách hàng “tiềm năng”, bạn sẽ biết nhiều hơn về nhu cầu của họ và thị trường. Khách hàng cũng có thể cho bạn biết liệu ý tưởng của bạn là tốt hay không và liệu họ có mua sản phẩm đó hay không. Bằng việc nói với thật nhiều khách hàng hết mức có thể, bạn có thể nhận diện chức năng nào sản phẩm của bạn phải có. Không gì tốt hơn […]

   
 • Công ti công nghệ tăng trưởng nhanh nhất

  Hôm nay (01/1/2017) Amazon công bố rằng kế hoạch của nó là thuê 100,000 nhân viên toàn thời trong thời gian 18 tháng tiếp. Công ti muốn có hơn 280,000 nhân viên toàn thời năm 2017, so với 180,000 nghìn vào cuối năm 2016. Các việc làm bao quát miền rộng các kĩ năng, từ người phát triển phần mềm, kĩ sư mạng tới công nhân vận hành, người làm việc trong nhà kho để chuyển hàng triệu gói hàng tới các chỗ khác. Giám đốc điều hành CEO của Amazon, Jeff Bezos nói trong một phát biểu “Phát kiến là một trong những nguyên tắc hướng dẫn của chúng […]

   
 • Giáo dục và công nghệ

  Khi giáo dục không giữ cùng nhịp với công nghệ, kết quả có thể là thảm hoạ. Xã hội có thể bị phân chia thành người “có giáo dục” và người “kém giáo dục hơn,” người có “việc làm tốt” và người “không có việc làm”. Không có kĩ năng đúng để duy trì có việc làm, nhiều người sẽ khổ, và khi con số người không có việc làm đạt tới điểm khủng hoảng, toàn thể xã hội sẽ sụp đổ vào hỗn độn. Chúng ta đã thấy tình huống này xảy ra ở nhiều nước châu Phi và nó bắt đầu lan sang các nước khác. Để tránh […]