Skip to content

Monthly Archives: December 2016 - 4. page

  • Tự động hoá và giáo dục

    Khi nghe thấy từ “tự động hoá”, phần lớn mọi người lập tức nghĩ tới các robots đang tiếp quản việc làm của con người, xe tự lái chạy trên phố, hay phần mềm có thể nghĩ nhanh hơn con người v.v. Nhưng dù bạn thích hay không thích, tự động hoá đang xảy ra BÂY GIỜ và với tốc độ rất nhanh vì nó tạo ra hiệu quả tốt hơn, năng suất cao hơn, và nhiều lợi nhuận cho công ti. Khi sinh viên hỏi tôi: “Điều gì sẽ xảy ra khi tự động hoá lấy đi việc làm của mọi người?” Tôi bảo họ: “Khi người đánh máy […]

      ,
  • Giữ khách hàng

    Một sinh viên viết cho tôi: “Ai đó bảo em rằng thành công của công ti khởi nghiệp phần lớn là do việc thực thi, ý tưởng hay sản phẩm là không quan trọng trong môi trường ngày nay.” Thầy nghĩ sao?   Đáp: Để bắt đầu một công ti, bạn cần có sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng. Không có khách hàng, không có công ti cho nên việc có khách hàng là nhân tố quan trọng nhất để bắt đầu. Nhưng để duy trì trong kinh doanh và liên tục tăng trưởng bạn cần các yếu tố khác: Làm sao giữ được khách hàng […]

      ,