Skip to content

Monthly Archives: December 2016 - 2. page

 • Việc học của học sinh

  Việc học của học sinh Hè năm ngoái khi dạy ở châu Á, Yue Kang, mọt sinh viên trong môn Kĩ nghệ phần mềm của tôi tới gặp tôi để xin lời khuyên. Điều làm tôi ngạc nhiên là sau cuộc đối thoại ngắn về lập kế hoạch nghề nghiệp phần mềm, chúng tôi dành hơn một giờ đồng hồ nói về nhiều thứ mà anh ấy đã học được và sau đây là điều anh ấy chia sẻ với tôi:   “Ở nước em ngày nay, người có giáo dục phải có giáo dục đại học và ít nhất cũng có bằng cử nhân. Với gia đình giầu có, […]

   
 • Lời khuyên cho người tốt nghiệp

  Tôi nhận được một email mà người tốt nghiệp đại học viết: “Sau khi đọc blog của thầy, em hiểu sự khác biệt giữa việc làm và nghề nghiệp và ước ao rằng em đã biết nó sớm hơn. Em đã có bằng đại học và đã làm việc trong một việc làm mà em không thích trong năm năm qua. Em muốn có nghề nghiệp tốt mà em có thể thích thú trong thời gian dài, nhưng em không biết liệu có quá trễ để học cái gì đó mới không. Em có vài ý tưởng và muốn bắt đầu công ti, nhưng em không chắc liệu điều đó […]

   
 • Nhu cầu khách hàng và thành công của công ti khởi nghiệp

  Một nhà doanh nghiệp viết cho tôi: “Thầy cứ nhắc mãi rằng khách hàng là quan trọng cho công ti khởi nghiệp nhưng làm sao chúng tôi tiếp xúc được với khách hàng nếu chúng tôi không có sản phẩm để bán?”   Đáp: Trước khi xây dựng sản phẩm bạn phải có ý tưởng nào đó. Điều quan trọng là chia sẻ ý tưởng này với khách hàng tiềm năng để chắc rằng ý tưởng này là đủ tốt để biện minh cho việc xây dựng sản phẩm. Ý tưởng tốt phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng hay giải quyết vấn đề tốt hơn cho khách hàng. […]

   
 • Cải tiến hệ thống giáo dục

  Ngày nay giáo dục đại học trong các khu vực đặc biệt được cần để có được việc làm tốt, nhưng bằng đại học không còn là đảm bảo cho bất kì cái gì. Hiện thời, nhiều phụ huynh và học sinh bắt đầu đặt nghi vấn về giá trị của giáo dục đại học truyền thống. Tất nhiên, mọi người bao giờ cũng có ý kiến, nhưng tôi tin rằng giáo dục đại học tốt nên hỗ trợ cho phát triển xã hội thịnh vượng và giúp tăng trưởng kinh tế của đất nước. Hệ thống giáo dục tốt phải cung cấp người có tri thức có thể đóng […]

    ,
 • Tổ công ti khởi nghiệp

  Một nhà doanh nghiệp viết cho tôi: “Hai năm trước, tôi đã bắt đầu một công ti, nhưng nó thất bại vì tôi đã không có khách hàng. Năm ngoái, tôi đã bắt đầu một công ti khác, tôi có khách hàng và đã làm ra tiền nhưng không đủ để trả cho mọi chi phí, cho nên tôi phải đóng nó. Tháng trước, tôi thấy blog của thầy và học nhiều điều vì nó đã giải thích rõ ràng những sai lầm tôi phạm phải. Tôi ước là giá mà tôi biết nó sớm hơn. Bây giờ tôi đang lập kế hoạch bắt đầu công ti khác, thầy có […]