Skip to content

Monthly Archives: November 2016 - 3. page

 • Chuẩn bị đi học nước ngoài

  Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi hiện đang học lớp 11 và chúng tôi muốn cho cháu sang Mĩ học sau trung học. Chúng tôi lo nghĩ về tương lai của cháu và cuộc sống xa nhà vì chúng tôi muốn cháu học tốt ở đại học. Thầy có lời khuyên nào không?   Trả lời của tôi: Bước đầu tiên để chuẩn bị đi học nước ngoài là chọn đúng đại học và chắc rằng nó được chính thức công nhận. Có ba kiểu trường đại học ở Mĩ: đại học bang, đại học tư phi lợi nhuận, và đại học tư vì lợi nhuận. Bộ […]

   
 • Điều những sinh viên này cần

  Trong nhiều năm giảng dạy, tôi thấy rằng có ba kiểu sinh viên: Sinh viên học tốt (tức là bạn không cần chú ý tới họ vì họ tự giác), sinh viên học trung bình nhưng làm việc chăm chỉ (tức là bạn chỉ cần khuyến khích họ thì họ sẽ học tốt vì làm việc chăm chỉ) và sinh viên học kém vì đa dạng lí do (tức là bạn cần dành nhiều thời gian hơn để giúp họ để cho họ có thể học tốt). Trong số các sinh viên đang học kém, một số không có động cơ học tập, nhiều người không có đường hướng hay […]

   
 • Đối thoại về học chủ động

  Vài năm trước khi dạy Kĩ nghệ phần mềm ở châu Á, tôi đã thảo luận về “Học chủ động” với học sinh ở đó. Vào ngày thứ hai của việc dạy dùng phương pháp “Học chủ động”, một sinh viên đột nhiên nói to trong lớp: “Thưa giáo sư, tại sao thầy không dạy chúng em cái gì đó.” Ở châu Á, việc ngắt lời giáo sư trong lớp là vấn đề nghiêm trọng. Đột nhiên cả lớp yên tĩnh khi sinh viên chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi hiểu mối quan tâm vì những sinh viên này thường theo truyền thống nghe bài giảng trong lớp nhưng […]

    ,
 • Việc làm công nghệ tốt nhất ngày nay

  Một sinh viên viết cho tôi: “Giáo sư kính mến, đây là câu hỏi nghiêm chỉnh, không phải chuyện đùa. Em muốn biết liệu có việc làm nào kéo dài lâu, làm được nhiều tiền, nhưng không bao giờ bị sa thải? Nếu em muốn có việc làm này, em tìm chúng ở đâu?”   Tôi đã trả lời bạn đó: “Đây là câu trả lời nghiêm chỉnh và không phải chuyện đùa. Vâng, có việc làm như điều đó nếu bạn có kĩ năng. Ngày nay các công ti trên khắp thế giới đang gặp khó khăn để tìm ra người có kĩ năng an ninh cyber. Ở Mĩ […]

    ,
 • Tạo ra app di động

  Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Em thích tạo ra app di động nào đó và bắt đầu công ti của em, nhưng bạn em nói đó là ý tưởng tồi vì có nhiều app di động trong thị trường rồi. Thầy nghĩ sao? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Hiện thời có trên bốn triệu app trên Apple App Store và Google Play Store cho nên có thể là khó để khách hàng biết về app của bạn. Nhưng điều đó KHÔNG có nghĩa là bạn không nên phát triển app di động hay tạo ra công ti khởi nghiệp. Trước khi phát triển bất […]