Skip to content

Monthly Archives: November 2016 - 2. page

 • Đối thoại với giáo sư mới

  Là giáo sư, sứ mệnh của chúng ta KHÔNG phải chỉ là dạy mà còn là khuyên bảo và hỗ trợ cho sinh viên vì chúng ta muốn họ thành công. Nếu chúng ta nhìn lại khi chúng ta còn là sinh viên, một số trong chúng ta đã học tốt trong trường, cho nên khi chúng ta trở thành giáo sư, việc dạy tự nhiên tới với chúng ta và đôi khi chúng ta có thể không hiểu tại sao sinh viên có khó khăn trong học cái gì đó mà là hiển nhiên thế. Tôi thường nói với đồng nghiệp về việc có thông cảm với những sinh […]

   
 • Bắt đầu một công ti

  Một sinh viên nói với tôi: “Em đã tham dự “đào tạo khởi nghiệp,” nó thật hào hứng với nhiều động cơ và xúc động. Tuy nhiên, em lẫn lộn về đào tạo khởi nghiệp điều khuyến khích chúng em xây dựng sản phẩm và bán nó kiếm lời, càng nhiều lợi nhuận, càng tốt … Thầy nghĩ gì? Xin thầy lời khuyên.   Tôi trả lời: Mọi người đều biết logic của làm kinh doanh như là cung cấp sản phẩm hay dịch vụ và nếu thu nhập cao hơn chi phí thì bạn làm ra lợi nhuận. Tuy nhiên, đừng lẫn lộn làm kinh doanh với khởi đầu […]

    ,
 • Learning Big data

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ hai học về Quản trị kinh doanh ở đại học Mĩ. Em muốn làm việc như người phân tích Big Data hay nhà khoa học Dữ liệu. Làm sao em bắt đầu chuẩn bị cho việc làm có nhu cầu cao này? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Cả hai vị trí phân tích dữ liệu và nhà khoa học dữ liệu đều yêu cầu bằng cấp chuyên sâu (thạc sĩ và tiến sĩ) trong khoa học máy tính. Là sinh viên kinh doanh, bạn cần học một số lớp máy tính để phát triển nền tảng mạnh […]

   
 • Việc lao động và việc tri thức

  Tôi nhận được một email mà người gửi viết: “Nếu Robots và Trí tuệ nhân tạo đang lấy đi việc làm của con người, việc nào sẽ bị mất đi? Điều gì xảy ra nếu có ít việc làm hơn trong đất nước? Tôi lo nghĩ cho tương lai của con tôi. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Tôi nghĩ phần lớn các việc làm chế tạo sẽ được tự động hoá, nó đã xảy ra ở nhiều nước kể cả Trung Quốc và Ấn Độ. Theo báo cáo công nghiệp, đến 2025, đa số (75%) cơ xưởng Mĩ sẽ được tự động hoá đầy đủ. Khi tự động hoá […]

   
 • Thế lưỡng nan tự động hoá

  Thế lưỡng nan tự động hoá Trong hơn 30 năm, Trung Quốc đã là trung tâm chế tạo của thế giới vì chi phí lao động thấp. Bằng việc có sự hỗ trợ mạnh của chính phủ và chi phí lao động thấp,  Trung Quốc đã tăng năng lực chế tạo của nó và hấp dẫn nhiều đầu tư. Tuy nhiên, sau ba thập kỉ tăng trưởng, “phép màu chế tạo” của Trung Quốc đang chậm dần nhanh chóng do nhiều công ti nước ngoài đang dời đi. Ở mọi thành phố, các công nhân cơ xưởng dừng làm việc và đòi lương cao hơn, mọi người cũng biểu tình […]