Skip to content

Monthly Archives: October 2016 - 2. page

 • Đại học công hay tư ở Mĩ

  Một người bố viết cho tôi: “Con gái tôi lập kế hoạch học ở Mĩ. Tuy nhiên cháu bị lẫn lộn giữa đại học công và đại học tư, và tôi lo nghĩ về các đại học “rởm”. Xin cho chúng tôi lời khuyên.”   Đáp: Ở nhiều nước, chỉ có hai kiểu đại học: Công và Tư. Tuy nhiên, ở Mĩ có ba kiểu: Đại học Công, đại học Tư phi lợi nhuận và đại học Tư vì lợi nhuận. Khác biệt giữa đại học công và đại học tư dựa trên cách họ được tài trợ. Đại học công được chính phủ liên bang và chính phủ bang […]

   
 • Giáo dục của hôm qua và thực tại của hôm nay

  Mỗi năm trên khắp thế giới, hàng triệu sinh viên đã tốt nghiệp đại học, một số có việc làm nhưng nhiều người không có việc làm. Năm nay (2016), theo vài tờ báo ở châu Âu, quá nửa người tốt nghiệp đại học phải làm việc trong những việc làm không liên quan gì tới giáo dục của họ hay yêu cầu phải có giáo dục đại học. Tuy nhiên, những người tốt nghiệp này vẫn còn may vì một phần ba những người tốt nghiệp đại học châu Âu thậm chí có thể không có việc làm. Nếu bạn nhìn vào con số người tốt nghiệp đại học […]

    ,
 • Vì một tương lai tốt hơn

  Ngày nay một số sinh viên vào trường chỉ để có được tấm bằng thay vì phát triển tri thức và kĩ năng của họ. Cho dù họ biết rằng bằng cấp không phải là thứ đảm bảo cho việc làm, nhưng nhiều người vẫn lấy thái độ “đợi cho tới khi sự việc xảy ra” thay vì hội tụ vào việc tìm ra giải pháp trước khi sự việc xảy ra. Chừng nào gia đình họ vẫn còn chăm nom tới họ, họ không lo nghĩ. Chừng nào họ vẫn có chỗ để đi về và thức ăn để ăn, họ không lo nghĩ. Tuy nhiên với những sinh […]

   
 • Lời khuyên cho sinh viên công nghệ

  Một người làm phần mềm viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính năm ngoái và có được việc làm tốt cho một công ti ở Singapore, không xa nước em. Em theo blog của thầy và đọc nhiều lời khuyên của thầy nhưng thầy có lời khuyên cho ai đó đang làm việc ở nước khác không? Em muốn thành công trong nghề nghiệp.”   Đáp: Chúc mừng bạn có việc làm tốt ở một nước khác. Mặc dầu kĩ năng công nghệ có thể mở ra cánh cửa cơ hội cho bạn, để tiến lên mức mới trong nghề nghiệp của bạn, bạn cần nhiều […]

   
 • Lời tuyên bố giá trị

  Khi dạy “Khởi nghiệp” ở châu Á, tôi thấy rằng nhiều sinh viên có ý tưởng hay nhưng không thể nói ra lời tuyên bố giá trị tốt. Xây dựng lời tuyên bố giá trị là bước đầu tiên để có được khách hàng cho công ti khởi nghiệp. Nhiều sinh viên thường nhảy vào phát triển giải pháp trước khi họ hiểu vấn đề hay tìm ra liệu có các giải pháp khác trên thị trường hay không. Và đó thường là sai lầm đầu tiên nhiều sinh viên phạm phải. Lời tuyên bố giá trị là một phát biểu giải thích ích lợi gì chúng cung cấp cho […]