Skip to content

Monthly Archives: September 2016

  • Tin tức cho sinh viên

    20/9/2016 – Theo một cuộc điều tra công nghiệp mới với 1,500 giám đốc thông tin (CIO) từ các công ti trên khắp thế giới, hiện thời có nhu cầu rất lớn về người tốt nghiệp có kĩ năng đúng. Trong nhiều năm, có những tin tức về thiếu hụt tài năng công nghệ nhưng theo cuộc điều tra mới này, thiếu hụt là lớn hơn nhiều so với điều phần lớn mọi người trông đợi. Theo cuộc điều tra này, 70% các CIO phàn nàn rằng việc thiếu hụt này đang làm hại tới ngành công nghiệp nơi nó cần tăng trưởng nhanh. Một quan chức điều hành nói: […]