Skip to content

Monthly Archives: April 2016 - 2. page

  • Kĩ năng mềm

    Liu Wenji là một trong những sinh viên của tôi đã tốt nghiệp năm năm trước và hiện thời làm việc cho Google. Tuần trước anh ta quay lại thăm tôi, và tôi đề nghị anh ta chia sẻ kinh nghiệm làm việc của anh ta với sinh viên hiện thời của tôi. Sau đây là điều anh ta đã nói:   “Khi tôi còn là sinh viên ở đây, tôi tập trung hầu hết vào kĩ thuật. Là sinh viên Trung Quốc, tôi làm bạn với người Trung Quốc khác vì chúng tôi có thể nói với những người khác một cách dễ dàng mãi cho tới khi tôi […]