Skip to content

Monthly Archives: March 2016 - 2. page

 • Nhu cầu về công nhân SMAC

  Tháng trước tôi tới một liên hợp tập đoàn đại học/công nghiệp để thảo luận về nhu cầu công nghiệp và chiều hướng đào tạo đại học. Ross Burkhart, một đại diện công nghiệp, cho bài nói về nhu cầu công nghiệp. Anh ấy nói: “Nền công nghiệp của chúng tôi đang thay đổi nhanh chóng, mọi công ti, bất kể kinh doanh của họ, đều đang trở thành công ti công nghệ. Do đó, công nghiệp sẽ cần thuê người tốt nghiệp kĩ thuật trong năm năm tới. Chúng tôi đang lập kế hoạch thuê 30,000 tới 50,000 người tốt nghiệp công nghệ mỗi năm. Nhưng những kĩ năng […]

   
 • Tương lai của doanh nghiệp

  Nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng nhanh, các công ti đang làm ra lợi nhuận cao hơn, và việc sử dụng lao động đang tăng lên trong các khu vực công nghệ. Năm ngoái, Amazon đã thuê hơn 80,000 công nhân và trở thành một trong những công ti lớn nhất thế giới. Một nhà phân tích công nghiệp viết: “Ngày nay nhịp độ thay đổi đang bùng nổ theo luỹ thừa. Những công nghệ mới như Phương tiện xã hội, Di động, Phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây Social Media, Mobility, Big data Analytics, and Cloud Computing (SMAC) đã tạo ra “cơn sóng thần […]

   
 • Các công nghệ SMAC

  Đêm hôm trước, tôi đi ăn tối với nhiều người bạn. Một người hỏi tôi: “Ngày nay robots đang làm việc trong các cơ xưởng trên khắp thế giới, nhiều công nhân lao động đang mất việc làm cho máy móc. Ngay cả Trung Quốc, “Cơ xưởng của thế giới” cũng có vấn đề. Năm ngoái, nhiều triệu công nhân mất việc làm khi cơ xưởng của họ bị đổi sang tự động hoá đầy đủ dùng robots. Với thất nghiệp tăng lên nhanh chóng ở nhiều nước, ông nghĩ cái gì sẽ xảy ra tiếp đây?” Tôi bảo ông ấy: “Công nghệ làm thay đổi nhiều thứ, nhưng đó […]

   
 • Các công nghệ SMAC làm thay đổi mọi thứ

  Một thầy giáo phàn nàn: “Khó dạy công nghệ thông tin vì nó thay đổi nhanh thế. Ngay khi tôi hoàn thành kế hoạch bài học cho lớp của tôi, nhiều thứ đổi rồi, và điều tôi đã lập kế hoạch dạy trở thành lỗi thời. Tôi đã dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị việc dạy về Máy tính cá nhân, Mạng cục bộ và Internet nhưng các công nghệ mới như SMAC (Social Media, Mobility, Big data Analytics, and Cloud Computing) làm thay đổi mọi thứ. Làm sao tôi có thể dạy hiệu quả khi mọi thứ cứ đổi hoài?” Tôi giải thích: “Khi dạy công nghệ, […]