Skip to content

Monthly Archives: January 2016 - 2. page

  • Dạy Quản lí hệ thống thông tin

    Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi vẫn dạy Quản trị kinh doanh nhưng được phân công dạy Quản lí hệ thống thông tin (ISM) năm nay. Vì đây là lần đầu tiên, tôi bồn chồn. Tôi muốn thành công trong việc giúp cho sinh viên trong môn này. Thầy có lời khuyên nào không?”   Đáp: Sinh viên bao giờ cũng chú ý vào ngày đầu tiên của lớp để xác định loại giáo sư nào họ học. Điều quan trọng phải chắc họ biết rằng bạn chăm nom tới họ. Thay vì nói về tài liệu môn học và mong đợi của bạn, bạn có thể cho họ […]

     
  • Xu hướng toàn cầu hoá mới

    Về mặt lịch sử, Mĩ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc tất cả đều đã cải tiến nền kinh tế của họ dựa trên chế tạo vào công nghệ và tiếp tục thịnh vượng. Đi theo xu hướng đó, các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Nam Mĩ tất cả đều có kế hoạch cải tiến nền kinh tế của họ dựa trên chế tạo, nhưng nhiều nước đã thất bại mặc dầu họ có nhiều công nhân lao động thấp. Lí do là vì ngày nay, mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ chi phối mọi thứ. Việc tự động hoá cơ xưởng […]