Skip to content

Monthly Archives: August 2015

  • CMU lại được xếp hạng thứ nhất

    Top ranking computer Science universities: http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/computer-science-rankings?int=grad:wid:pfbtm

     
  • CEO Sonny Vũ của Misfit về câu chuyện thành công thời hiện đại của Việt Nam (H&Đ)

    Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam — Sonny Vũ có vẻ hoàn toàn thoải mái khi anh ấy nhấm nháp cốc cà phê đá Việt nam với đầy sữa và phát biểu về tình trạng công nghệ ở Việt Nam. Chúng tôi ngồi cạnh bể bơi tại nhà mới của anh ấy ở thành phố Hồ Chí Minh vào đấu tháng bẩy, buổi sáng sau khi Vũ chuyển vợ và con gái thơ ấu tới thành phố, thủ đô trước đây của Nam Việt Nam trước khi đất nước được thống nhất năm 1975. Ba mươi sáu năm sau khi rời Việt Nam sang Mĩ, Vũ đang chuyển trở […]