Skip to content

Monthly Archives: June 2015 - 2. page

 • Sinh viên nước ngoài ở Mĩ

  Khi sinh viên nước ngoài tới Mĩ để học tập, nhiều người gặp khó khăn trong điều chỉnh theo hệ thống giáo dục ở đây. Phần lớn mọi người đều tin khó khăn liên quan tới ngôn ngữ (tiếng Anh so với tiếng mẹ đẻ) nhưng ngay cả những sinh viên tới từ các nước nói tiếng Anh cũng gặp khó khăn. Theo quan sát riêng của tôi, ngôn ngữ chỉ là một yếu tố nhưng các yếu tố then chốt là khác trong cách dạy và môi trường lớp học. Phương pháp dạy ở hầu hết các nước, đặc biệt là châu Á và châu Phi, chủ yếu dựa […]

   
 • Kĩ năng học cả đời

  Ngày nay công nghệ thông tin đã trở thành lực chi phối trong mọi khía cạnh của xã hội, kể cả giáo dục. Khi các thầy giáo đang thích ứng công nghệ để được dùng trong lớp học như dùng laptops, truy nhập Internet, thiết lập bài chiếu Powerpoint, chuẩn bị website môn học v.v., nhiều người đã không chú ý tới yếu tố quan trọng nhất: “Làm sao phát triển kĩ năng học cả đời cho học sinh.” Vấn đề với công nghệ là nó thay đổi rất nhanh, điều có nghĩa là học sinh cần phương pháp học có thể giữ được nhịp cùng với thay đổi. Phương […]

   
 • Đại học tư và công

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em đang chuẩn bị đi học ở Mĩ nhưng vẫn chưa quyết định được về đại học tư hay công. Bố em nói trường tư là tốt hơn nhưng nhiều người bảo em rằng không có khác biệt. Xin thầy giúp.”   Đáp: Có khác biệt giữa các đại học công và tư. Khác biệt chính là cách họ được tài trợ, vì điều đó ảnh hưởng tới giá học phí. Phần lớn các đại học công đều được chính phủ tài trợ cho chi phí vận hành đại học cho nên học phí thấp hơn. Các đại học tư không nhận được tài […]

   
 • Khủng hoảng giáo dục của Trung Quốc

  Trong thập kỉ qua, số sinh viên vào đại học ở Trung Quốc đã tăng gấp bốn tới vài triệu người mỗi năm. Phần lớn các phụ huynh Trung Quốc tin bằng việc cho con cái họ vào đại học, chúng sẽ có cơ hội tốt hơn thế hệ trước. Nhưng kết quả không được như họ mong đợi vì có số lớn người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp. Theo tờ Tin Trung Hoa thường nhật, các đại học của Trung Quốc cho tốt nghiệp trên bẩy triệu sinh viên mỗi năm, nhiều hơn mười lần số người tốt nghiệp năm 2000. Nhưng quá nửa số họ không […]

   
 • Hỏi thay vì nói

  Là thầy giáo, chúng ta bao giờ cũng có những tình huống mà sinh viên ngồi trong lớp nhưng không chú ý. Một số ngủ nửa chừng khi số khác nhìn chúng ta nhưng tâm trí của họ để đi đâu khác. Khi việc dạy là thú vị, một số có thể chú ý nhưng khi nó không thú vị, phần lớn sẽ làm cái gì đó như kiểm emails trên laptop của họ hay gửi tin nhắn trên điện thoại thông minh; cho dù họ có thể có vẻ như đang nghe bài giảng. Một số thầy giáo tập trung vào việc dạy và không đếm xỉa tới liệu […]