Skip to content

Monthly Archives: May 2015 - 3. page

  • Kĩ năng máy tính

    Ngày nay kĩ năng máy tính là quan trọng như việc đọc và viết nhưng không mấy sinh viên hiểu tác động của công nghệ thông tin lên các lĩnh vực học tập của họ. Vài tuần trước, một sinh viên kinh doanh hỏi tôi: “Tại sao em cần kĩ năng máy tính? Em vào trường để là người quản lí kinh doanh chứ không là người lập trình máy tính.” Tôi bảo cô ấy: “Ngày nay người quản lí doanh nghiệp cần thông tin để làm quyết định. Em có thể không cần kĩ năng lập trình nhưng em phải biết cách dùng máy tính để hỗ trợ cho […]

     
  • Học cho cuộc sống

    Trong phương pháp học truyền thống, sinh viên thường chuyển từ lớp này sang lớp khác, vội vàng nghe bài giảng, lấy ghi chép nhanh chóng rồi lặp lại cùng điều ở lớp khác. Đến tối hay giữa các lớp, họ ôn lại tài liệu, đọc sách giáo khoa, làm bài tập về nhà, và xem lướt qua các ghi chép trước khi lên giường, và những hoạt động này trở thành thường lệ, ngày tiếp ngày và tuần tiếp tuần. Trước khi thi, sinh viên cố gắng ghi nhớ nhiều sự kiện nhất có thể được, một số người chuẩn bị hàng tuần nhưng nhiều người học nhồi nhét […]