Skip to content

Monthly Archives: May 2015 - 2. page

 • Những người thầy đáng nhớ đó

  Trong suốt các năm ở đại học, sinh viên có nhiều thầy giáo nhưng họ chỉ nhớ vài người gây hứng khởi cho họ học. Cái gì là phẩm chất của những người thầy đáng nhớ này? Tại sao sinh viên học nhiều từ họ hơn những người khác? Theo một cuộc điều tra quãng 5,000 sinh viên đại học, có bốn phẩm chất làm phân biệt những người thầy đáng nhớ này với những người khác: tri thức, trao đổi, sự liên quan, và chăm nom. Trong cuộc điều tra này phần lớn sinh viên báo cáo rằng chất lượng số một của người thầy đáng nhớ là tri […]

   
 • Khác biệt giữa Khoa học máy tính và Quản lí hệ thông tin

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học sang năm và gặp khó khăn trong chọn lựa giữa chương trình Khoa học máy tính (CS) và Quản lí hệ thông tin (ISM). Khác biệt gì giữa hai chương trình này? Bạn em bảo em rằng chúng là một. Xin thầy giúp.”   Đáp: Khoa học máy tính và Quản lí hệ thông tin KHÔNG phải là một. Khoa học máy tính hội tụ vào lập trình và thuật toán để cho sinh viên tri thức toàn diện và kĩ năng có thể được áp dụng vào công việc phát triển phần mềm. Quản lí hệ thông tin […]

   
 • Lời khuyên cho nhà doanh nghiệp

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em muốn trở thành nhà doanh nghiệp và bắt đầu công ti riêng của em thay vì phí hoài thời gian của em ở đại học. Làm sao em bắt đầu một công ti? Em cần lời khuyên của thầy. Xin thầy giúp.”   Đáp: Khởi nghiệp là cuộc hành trình dài yêu cầu nhiều nỗ lực, cam kết và quyết tâm. Em không nên quyết định trở thành nhà doanh nghiệp vì em mệt mỏi với trường; em phải không quyết định trở thành nhà doanh nghiệp bởi vì em cần việc làm, hay em muốn được giầu.  Nhiều sinh viên tin rằng […]

    ,
 • Thay đổi hệ thống giáo dục

  Ngày nay công nghệ đang tác động lên hầu hết mọi doanh nghiệp và tiếp tục tiến hoá với nhịp độ nhanh. Nhưng với từng thay đổi công nghệ, những kĩ năng mới được cần để làm cho doanh nghiệp hiệu quả và năng suất hơn. Nhu cầu găng hiện thời là Internet vạn vật, Big Data, An ninh tính toán, và Tính toán mây nhưng không có đủ công nhân có kĩ năng để thực hiện chúng vì phần lớn các đại học không có khả năng điều chỉnh theo các nhu cầu này. “Kẽ hở kĩ năng” này đang ngày càng găng hơn vì doanh nghiệp không thể […]

   
 • Người và máy

  Trong nhiều năm robots đã được dùng trong tự động hoá để giúp cải tiến chế tạo trên khắp thế giới. Nhưng với công nghệ tiến bộ, chẳng mấy chốc robot sẽ thông dụng như tivi, máy tính cá nhân và điện thoại thông minh trong nhiều gia đình. Theo một báo cáo công nghiệp, robot được dùng trong chế tạo là rất lớn và nặng nhưng ngày nay với công nghệ mới, robot đang ngày càng nhỏ lại và chúng có thể được lập trình để thực hiện nhiều công việc mà mọi người thậm chí không thể nghĩ được vài năm trước đây. Ngay cả các robot chế […]