Skip to content

Monthly Archives: May 2015

 • Vấn đề với việc dạy

  Khi bạn bắt đầu làm việc như thầy giáo, bạn nhiệt tình với việc dạy và giúp đỡ sinh viên bằng tri thức của bạn. Nhưng sau mười hay mười lăm năm, bạn có thể đạt tới lúc mà mọi thứ chỉ là thường lệ, nhiệt tình của bạn mất đi, động cơ của bạn không còn, và bạn có những thứ cá nhân khác đòi hỏi nhiều chú ý hơn chỉ là việc dạy. Đây là vấn đề nghiêm trọng với hệ thống giáo dục nhưng ít người chú ý. Mùa hè năm ngoái khi dạy ở châu Á, một giáo sư hỏi tôi tôi đã dạy được bao […]

   
 • Kiểm tra hàng tuần và bài thi lớn

  Khi dạy kĩ nghệ phần mềm ở châu Á, tôi thường cho sinh viên bài kiểm tra hàng tuần. Điều này tương phản hoàn toàn với hệ thống giáo dục nơi sinh viên chỉ có hai hay ba bài kiểm tra mọi học kì và một bài thi lớn vào cuối năm học. Một giáo sư hỏi: “Tại sao kiểm tra hàng tuần? Cái gì học sinh đã học trong tuần phải được kiểm tra?” Tôi bảo ông ấy: “Phương pháp học tích cực yêu cầu có kiểm tra thường xuyên để cung cấp tiến bộ cho sinh viên. Phần lớn sinh viên không biết liệu họ có thực sự […]

   
 • Tại sao vào đại học?

  Một người bố hỏi tôi: “Tại sao con trai tôi phải vào đại học khi có nhiều người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở nước tôi. Thầy có cho rằng trường hướng nghề là chọn lựa tốt hơn không? Ít nhất nó được đào tạo về một việc làm thay vì có bằng cấp mà không có việc làm. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Đây là một quyết định mà bạn và con trai bạn nên thảo luận để xác định cái nào sẽ là chọn lựa tốt hơn. Bạn nên hỏi con trai bạn liệu cháu thích vào đại học hay vào trường hướng nghề. Đó […]

   
 • Công nghệ mới, cơ hội mới

  Các công ti toàn cầu bao giờ cũng có viễn kiến về nơi họ muốn ở trong ba, năm và thậm chí mười năm trong tương lai, cách họ đi tới đó, và cách công nghệ khớp vào viễn kiến đó. Là sinh viên đại học bạn cũng nên có viễn kiến về nơi bạn thích ở trong ba, năm và mười năm, cách bạn sẽ đạt tới đó, và kĩ năng nào bạn cần thu nhận. Nếu bạn muốn làm việc cho những công ti toàn cầu đó, bạn cần gióng thẳng điều họ cần và điều bạn có thể cung cấp. Làm sao bạn biết họ muốn gì? […]

   
 • Cải tiến giáo dục STEM

  Một người viết cho tôi: “Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) có thể là nền tảng giáo dục tốt cho các nước đã phát triển như Mĩ nhưng không quan trọng thế cho nước nông nghiệp như chúng tôi. Chúng tôi cần tiếp tục nền giáo dục của chúng tôi dựa trên văn hoá nông nghiệp truyền thống của riêng mình thay vì chấp nhận cái gì đó như công nghệ máy tính …. ”   Đáp: Ngày nay chúng ta không còn sống trong cô lập như vài trăm năm trước. Mọi nước bây giờ đều là một phần của một thế giới được kết […]