Skip to content

Monthly Archives: March 2015 - 2. page

 • Dạy và học

  Ngày nay sinh viên đại học là tích cực; họ không ngồi yên và dễ dàng bị sao lãng bởi các tin nhắn, emails, và các hoạt động phương tiện xã hội khác. Để hiệu quả, phương pháp dạy phải thay đổi từ thụ động sang tích cực để giữ cho sinh viên tham gia vào việc học. Hình dung một lớp mà sinh viên tới và sẵn sàng học thì thời gian trên lớp sẽ năng suất hơn nhiều và là thích thú cho cả thầy và trò. Thay vì nghe thụ động bài giảng dài, sinh viên tham gia tích cực vào trong thảo luận nơi họ tham […]

   
 • Sự trỗi dậy của robot

  Trong vài năm qua, các nhà kinh tế đã giám sát sự trỗi dậy của robot về cách nó sẽ ảnh hưởng tới việc làm của con người. Tháng trước, Đại học Oxford đã báo cáo rằng quãng 47 phần trăm việc làm có thể bị thay thế bởi robot trong vài năm tới. Các tác giả cảnh báo rằng chúng ta bây giờ đang bước vào thời đại mà máy móc sẽ thay thế cho con người và phát kiến sẽ làm lợi chỉ cho vài người thay vì phần còn lại của xã hội. Sự bất bình đẳng này sẽ đem tới nhiều vấn đề cho nền kinh […]

   
 • Cách mạng mới trong công nghệ

  Theo một báo cáo công nghiệp, đầu tư vốn trong các công ti công nghệ sinh học đã soải cánh lên tới 30 phần trăm trong năm 2014 so với năm trước, đạt tới trên $10 tỉ đô la. Các nhà phân tích Phố Wall tuyên bố: “Ngày nay, công nghệ sinh học là loại đầu tư lớn nhất thứ hai sau phần mềm. Khi phần cứng và phần mềm đã đạt tới điểm bão hoà, các nhà đầu tư tìm kiếm điều tiếp mà họ có thể đầu tư mà sẽ cho thu hồi lớn và họ đang thu được tin tưởng vào công nghiệp công nghệ sinh học […]