Skip to content

Monthly Archives: December 2014 - 2. page

 • Công nghệ và xã hội

  Có nhiều tranh cãi về tác động của công nghệ lên xã hội. Một số người nghĩ công nghệ giúp chúng ta hiệu quả hơn nhưng những người khác nghĩ công nghệ làm chúng ta lười đi và thậm chí không nghĩ rõ ràng thêm nữa. Có quan niệm sai và các ý kiến về công nghệ tuỳ theo bạn nói chuyện với ai. Một năm trước, một thủ thư nhà trường phàn nàn: “Trong quá khứ sinh viên tới thư viện để tìm thông tin và đọc sách; ngày nay với Internet và Google họ tìm trực tuyến và đọc websites. Dường như là không ai muốn đọc sách […]

   
 • Cuộc khủng hoảng sắp tới

  Theo một khảo cứu toàn cầu, mặc cho thiếu hụt công nhân có kĩ năng về khoa học và công nghệ, số học sinh ghi danh vào những lĩnh vực này vẫn thấp hơn được mong đợi; điều có nghĩa là thiếu hụt công nhân có kĩ năng sẽ tiếp tục trong tương lai. Khảo cứu này thấy ba lí do then chốt cho việc ghi danh thấp:  Thứ nhất, nhiều sinh viên không được chuẩn bị để học khoa học và công nghệ bởi vì họ không có nền tảng tốt ở trung học. Thứ hai, thiếu hụt thầy giáo công nghệ đủ tư cách và học sinh thường […]

   
 • Tại sao đại học không thể thay đổi được?

  Theo một khảo cứu, các đại học và các ngành công nghiệp không đồng ý được về sinh viên được chuẩn bị tốt thế nào cho thị trường việc làm khi tốt nghiệp. Phần lớn người quản trị đại học đều tin rằng người tốt nghiệp của họ được chuẩn bị tốt cho việc làm trong công nghiệp trong khi người quản lí công ti không nghĩ như vậy. Một đại diện công nghiệp phàn nàn: “Nhiều thứ mà họ đang dạy trong đại học ngày nay là lỗi thời rồi. Khi chúng tôi thuê người tốt nghiệp của họ, chúng tôi phải đào tạo lại họ và điều đó […]

   
 • Viễn kiến của Steve Jobs về ngôn ngữ lập trình

  Công nghệ thay đổi nhanh chóng và nhu cầu của công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng nữa. Xu hướng rõ ràng ngày nay là trong di động với các thiết bị y tế, Internet về mọi thứ (IoT), và app di động doanh nghiệp. Tuần trước tôi đã tới thăm công ti Apple để biết về ngôn ngữ lập trình mới của họ có tên Swift. Một người quản lí giải thích: “Swift là ngôn ngữ lập trình mới được Apple phát triển cho iOS và OS X. Trong tương lai, mọi sản phẩm của Apple sẽ dùng Swift thay vì Objective C. Chúng tôi háo hức về ngôn […]

   
 • Trưởng thành và trách nhiệm

  Học sinh tới trường để được giáo dục. Điều đó có nghĩa là họ phải nhận vai trò tích cực của mình bằng việc hiểu rằng họ chịu trách nhiệm cho thành công của họ. Họ phải chọn lựa và có hành động thích hợp giúp cho họ đạt tới các mục đích giáo dục của họ. Tuy nhiên trách nhiệm yêu cầu mức độ trưởng thành nào đó nhưng một số học sinh có thể không đủ trưởng thành để vào đại học. Ở nhiều nước phương tây, học sinh được dạy có trách nhiệm cho hành động riêng của họ từ rất sớm; họ hiểu rằng đại học […]