Skip to content

Monthly Archives: November 2014 - 2. page

 • Kĩ năng duy nhất bạn cần

  Tôi đã nhận được nhiều emails từ các sinh viên hỏi lời khuyên về học kĩ năng nào? Kĩ năng nào họ cần để có được việc làm tốt? Môn học nào họ cần học để chuẩn bị cho tương lai? Họ nên học ngôn ngữ lập trình nào? Họ nên biết công nghệ nào? Họ nên đọc sách kĩ thuật nào? Câu trả lời của tôi là đơn giản: “Mọi điều họ cần là phát triển thái độ học cả đời.” Logic đơn giản của tôi là: Ngôn ngữ lập trình sẽ thay đổi; công nghệ sẽ thay đổi; và kĩ năng sẽ tới và đi nhưng thái độ […]

   
 • Kinh doanh mới của Google

  Với hầu hết mọi người, Google là một công ti phần mềm chuyên vào dịch vụ Internet như “động cơ tìm kiếm” nhưng ít người biết rằng Google cũng đã chuyển sang các khu vực khác để làm đa dạng kinh doanh của nó. Có thể bạn đã nghe nói về công nghệ “xe tự lái” và “Kính Google” nhưng trong vài năm qua, Google yên tĩnh mua nhiều công ti công nghệ sinh học và hăm hở chuyển vào khu vực y tế vì nó thấy đó là khu vực tăng trưởng tiếp. Hiện thời Google đang làm việc trên công nghệ mà tổ hợp cả các hạt na […]

   
 • Học kĩ năng mềm

  Một học sinh trung học hỏi: “Nếu kĩ năng mềm là quan trọng thì em học chúng ở đâu? Em có nên học chúng ở đại học hay em phải vào trường đào tạo đặc biệt để học kĩ năng mềm? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Một số kĩ năng mềm có thể được phát triển bởi bản thân bạn nếu bạn đặt mục đích học chúng. Bạn không cần đào tạo đặc biệt hay đợi cho tới đại học nhưng bạn có thể học kĩ năng mềm ngay trong trường trung học. Có những kĩ năng này sẽ giúp cho bạn cả ở đại học cũng như ở […]

   
 • Thị trường app di động

  Theo một báo cáo công nghiệp (7/2014) có thiếu hụt kĩ năng Công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu nhưng nghiêm trọng nhất là trong phát triển ứng dụng di động. Điều này là găng vì di động là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất vì mọi người đang dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng nhiều hơn bao giờ.  Báo cáo này nói rằng trên 70% việc thuê người của các công ti trong năm 2013 là phát triển ứng dụng di động và nhu cầu này đã đạt tới mức găng. Một nhà phân tích Phố Wall cảnh báo: “Khi nhiều công ti đang […]

   
 • Vị trí kiến trúc sư phần mềm

  Một sinh viên hỏi tôi: “Làm sao em có được việc làm kiến trúc sư phần mềm và ai thuê kiến trúc sư phần mềm? Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Kiến trúc sư phần mềm là một trong những “việc làm nóng nhất” trong công nghiệp phần mềm ngày nay. Nhu cầu là cao vì chỉ có số ít kiến trúc sư đủ phẩm chất là sẵn có với kĩ năng đặc biệt và kinh nghiệm làm việc. Về căn bản, kiến trúc sư phần mềm chịu trách nhiệm cho thiết kế hệ thống phần mềm và đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp […]