Skip to content

Monthly Archives: October 2014 - 4. page

  • Chọn nghề tốt nhất

    Một thầy giáo viết cho tôi: “Theo blog của thầy, Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) có nhiều cơ hội việc làm nhưng tại sao sinh viên không ghi danh vào trong các lĩnh vực này? Làm sao tôi có thể khuyến khích sinh viên của tôi học các lĩnh vực STEM? Lĩnh vực nào có nhu cầu cao nhất?”   Đáp: “Có quan niệm nhầm về các lĩnh vực STEM trong các sinh viên đại học. Nhiều người tin những lĩnh vực này là rất khó, chỉ sinh viên giỏi mới có thể học được chúng. Sự kiện là các lĩnh vực STEM là rất […]

     
  • Cách cải tiến các kĩ năng lập trình

    Vài năm trước, một sinh viên nói với tôi: “Em ghét viết mã.” Điều này có vẻ rất tiêu cực với bất kì giáo sư nào dạy lập trình nhưng thực tế nó chỉ là một cách diễn đạt của một sinh viên thất vọng, người chưa có đủ kĩ năng lập trình. Chỉ khi họ thu được đủ kinh nghiệm và hiểu cái gì là sai và cái gì là đúng với công việc riêng của họ, họ mới có khả năng viết mã tốt hơn. Điều quan trọng cần làm là xoá bỏ nỗi sợ lập trình và cải tiến tin tưởng của sinh viên vào năng lực […]