Skip to content

Monthly Archives: October 2014 - 2. page

 • Tác động của toàn cầu hoá

  Trong ba mươi năm qua chỉ các nước phương Tây như Mĩ, Anh, và Đức đã khoán ngoài công việc chế tạo cho các nước có chi phí thấp. Từ 2012, các công ti Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã gia nhập xu hướng này bằng việc chuyển cơ xưởng của họ ra nước ngoài và tạo ra rối loạn trong nền kinh tế của nước họ. Lí do là chi phí của các sản phẩm được chế tạo đã lên cao hơn do việc tăng lương cho nên họ không thể cạnh tranh được trong thị trường toàn cầu. Một người điều hành Nhật Bản nói: “Chúng […]

   
 • Nắm lấy cơ hội

  Một sinh viên khoa học máy tính viết cho tôi: “Mọi người bảo em rằng để là nhà doanh nghiệp, em cần có nền tảng kĩ thuật giỏi để phát minh ra những thứ mới nhưng để bắt đầu một công ti, em cần có nền tảng doanh nghiệp để phát kiến. Em bị lẫn lộn về các thuật ngữ phát minh và phát kiến. Em muốn bắt đầu công ti riêng của em sau khi tốt nghiệp như anh hùng của em là Steve Jobs. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Có khác biệt giữa phát minh và phát kiến. Phát minh là việc sáng tạo ra sản phẩm […]

   
 • Thực hiện công nghệ

  Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi đồng ý với thầy rằng công nghệ thông tin (CNTT) là quan trọng nhưng làm sao thầy có thể thực hiện CNTT trong một công ti một cách trơn tru nhất có thể được mà không phí thời gian và tiền bạc? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nhiều công ti đang phạm phải sai làm bằng việc mua công nghệ (phần cứng, phần mềm, máy phục vụ, mạng v.v.) và ép buộc công nhân dùng nó. Để đem công nghệ vào cải tiến hiệu năng, bạn phải bắt đầu với đào tạo đúng. Điều đó có nghĩa là cả người quản […]

   
 • Quản lí công nghệ

  Ngày nay công nghệ dẫn lái nhiều thứ và các công ti đang dựa ngày càng nhiều lên Công nghệ thông tin (CNTT) cho vận hành doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên nhiều người quản lí không hiểu đủ rõ về CNTT để làm quyết định đúng. Điều đó là rủi ro vì CNTT giữ phần mấu chốt trong vận hành doanh nghiệp. Bất kì cái gì sai với hệ thông tin đều có thể làm chậm trễ chuyển giao sản phẩm, làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận và thu nhập. Trong doanh nghiệp, nếu bạn không thể kiểm soát được hàng chuyển giao cho khách hàng hay quản […]

   
 • Dạy truyền thống và học tích cực

  Phương pháp dạy truyền thống dựa trên chủ yếu là truyền thị tri thức giữa thầy và trò. Nó hội tụ vào ĐIỀU trò phải học thay vì là cách tốt nhất theo đó họ có thể học. Theo phương pháp này, từ “Dạy” phản ánh cảnh quan của thầy giáo nơi chủ đề dạy có xu hướng được hội tụ vào công việc hàn lâm và cần qua được kì thi. Phương pháp Học tích cực dựa chủ yếu trên những điểm mạnh và chiều hướng cá nhân của học sinh trong quá trình học tập của họ. Nó hội tụ vào CÁCH học sinh học và cách tốt […]