Skip to content

Monthly Archives: October 2014

 • Công nghệ trong công nghiệp ngân hàng

  Ngày nay công nghệ có tác động chính lên công nghiệp ngân hàng. Nhiều dịch vụ ngân hàng có thời cần có nhân viên giao dịch để giao tiền rút ra hay nhận tiền đặt vào bây giờ dùng máy ATM cho phép mọi người truy nhập vào tài khoảnh của họ 24 giờ một ngày. Với đặt tiền trực tiếp và thanh toán điện tử, ngân hàng cho phép mọi người và công ti chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản đa dạng với tốc độ Internet. Nhiều ngân hàng có dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho nên truy nhập vào tài khoản, hay bất kì giao […]

   
 • Tại sao chúng em cần làm việc tổ?

  Một sinh viên hỏi: “Tại sao chúng em cần làm việc tổ trong lớp? Em ưa thích tự mình làm việc vì em có thể làm tốt hơn khi làm việc với người khác. Em đã làm việc trong một dự án nơi các thành viên khác không làm công việc mà toàn phụ thuộc vào em làm mọi việc.”   Đáp: Ngày nay trong mọi công ti, mọi công việc đều là làm việc theo tổ. Nếu bạn không có kĩ năng làm việc tổ, bạn có thể sẽ khó giữ được việc làm của bạn. Ngày nay trong mọi lớp, phần lớn công việc đều là làm việc […]

   
 • Trường học cho thế kỉ 21

  Một người quản trị nhà trường hỏi tôi: “Tôi muốn tạo ra một chương trình giáo dục ngoại lệ đáp ứng cho nhu cầu thế kỉ 21. Tôi muốn trường của tôi tạo ra cả người tốt nghiệp có kĩ năng kĩ thuật và nhà doanh nghiệp, người có thể bắt đầu công ti riêng của họ để giúp cải tiến nền kinh tế và giải quyết vấn đề thất nghiệp. Thầy có gợi ý nào không?”   Đáp: Ngày nay công nghệ tác động tới mọi thứ. Để đáp ứng cho nhu cầu của thế kỉ này, đại học của bạn có thể phải hội tụ nhiều hơn vào […]

   
 • Kĩ nghệ phần mềm

  Theo một báo cáo mới năm 2014, Kĩ nghệ phần mềm là một trong những việc làm tốt nhất trên thế giới ngày nay. Kĩ sư phần mềm được lương cao, ích lợi tốt chỉ với bốn năm đại học khi so sánh với bác sĩ y khoa người cần tám năm ở trường nhưng làm chỉ được hơn vài nghìn đô la. Kĩ sư phần mềm là thuật ngữ rộng mô tả những người phát triển và bảo trì phần mềm. Điều này bao gồm các vị trí như người lập trình, người kiểm thử, người phát triển, người thiết kế, kiến trúc sư, người phân tích v.v. Ngày […]

   
 • Suy nghĩ của tôi về dạy

  Khi tôi bắt đầu dạy 25 năm trước, tôi thường đọc bài giảng trong 45 tới 55 phút mỗi lớp cũng như các giáo sư của tôi đã làm khi dạy tôi. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng học cách dùng những câu hỏi và trả lời ngắn để giữ cho sinh viên khỏi rơi vào buồn ngủ. Cuối cùng khi tôi thu được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi đã đổi cách dạy của mình; thay vì đọc bài giảng từ sách giáo khoa, mỗi tuần tôi đem vào vài bài báo ngắn từ báo chí hay tạp chí kĩ thuật và bắt đầu thảo luận với sinh viên để giữ […]