Skip to content

Monthly Archives: September 2014

 • Viễn kiến và phương hướng mới

  Khi Satya Nadella trở thành Giám đốc điều hành chính của Microsoft (CEO), ông ấy lập tức đổi hướng của công ti phần mềm khổng lồ này bằng viễn kiến mới: “Di động thứ nhất, Mây thứ nhất,” để mô tả điều ông ấy nghĩ công nghệ thông tin tương lai sẽ là gì và Microsoft nên đi về đâu. Viễn kiến đó bây giờ là phương hướng mới cho công ti vì mọi thứ phải chuyển sang di động và mây. Một điều tương tự đã xảy ra năm 1995 khi Bill Gates ban hành một viễn kiến mới có tên “Con sóng triều Internet,” trong đó ông ấy […]

   
 • Kĩ năng kĩ thuật và kĩ năng mềm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp bằng cử nhân trong khoa học tính toán năm tới nhưng đào tạo ở trường của em hầu hết là trong lập trình Java. Em không biết loại việc làm nào em có thể có được với kĩ năng này? Xin thầy giúp.”   Đáp: Mặc dầu bạn chỉ nhắc tới lập trình Java nhưng là một sinh viên đại học, tôi giả định chương trình của bạn cũng dạy cho bạn kĩ năng phân tích, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng thiết kế, tri thức về hệ thông tin và mạng cũng như các khái niệm an […]

   
 • Thăng tiến nghề nghiệp của bạn

  Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Tôi đã từng làm việc cho một công ti phần mềm hơn bốn năm nhưng tôi muốn đi lên làm giám đốc hay người quản lí cấp cao. Tôi phải làm gì để đạt tới mục đích nghề nghiệp của tôi?”   Đáp: Tôi mừng là bạn có mục đích nghề nghiệp là giám đốc hay người quản lí cấp cao và bạn sẵn lòng theo đuổi nó. Có mục đích nghề nghiệp rõ ràng sẽ cho bạn phương hướng để tới đó cũng như thúc đẩy bạn lấy những hành động cần thiết. Tuy nhiên, bạn cần có “bản lộ […]

   
 • Phương pháp dạy hiệu quả

  Một người quản trị nhà trường viết cho tôi: “Mọi năm, chúng tôi đều nhận được các yêu cầu thực hiện phương pháp dạy mới để cải tiến việc học của sinh viên. Điều khó cho chúng tôi là thẩm tra lại liệu phương pháp này có hiệu quả hay không. Chúng tôi muốn cải tiến việc dạy của trường nhưng chúng tôi không thể đơn giản thực hiện phương pháp mới và hi vọng rằng nó có tác dụng. Chúng tôi cần bằng chứng và cách đo để công nhận phương pháp mới. Thầy có gợi ‎ý nào không? ”   Đáp: Có vài phương pháp dạy mới và […]

   
 • Trong tương lai gần…

  Tuần trước, tôi tham dự một cuộc hội nghị về các công nghệ tương lai nơi nhiều nhà nghiên cứu trình bày cách nhìn của họ về tương lai. Theo họ, trong mười tới hai mươi năm nữa, công nghệ sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhiều thứ mà con người thậm chí không thể nghĩ rằng chúng có thể xảy ra. Chẳng hạn, tiến bộ trong y học sẽ cho phép nhiều người sống lâu hơn trên 100 tuổi; các robot sẽ lái xe hơi, xe tải, thuyền, và máy sẽ chế tạo nhiều sản phẩm hơn; điện thoại thông minh sẽ là “bác sĩ y tế của bạn” […]