Skip to content

Monthly Archives: August 2014 - 2. page

 • Ích lợi của Tính toán mây

  Một người quản lí doanh nghiệp hỏi tôi: “Tính toán mây có ích lợi gì bên cạnh việc tiết kiệm tiền để thuê thay vì mua?”   Đáp: Một số người quản lí coi ích lợi  của tính toán mây chỉ dưới dạng tiết kiệm tiền bằng việc “thuê thay vì mua” nhưng đó là cách nhìn đơn giản vì có nhiều điều nữa. Bằng việc chuyển các chức năng công nghệ thôngt tin (CNTT) vào mây, người chủ công ti và người quản lí sẽ có khả năng hiểu chi tiết chi phí thực của công nghệ và giá trị của nó. Chẳng hạn, Amazon Web Services, dịch vụ […]

    ,
 • Tác động của công nghệ thông tin

  Ngày nay với công nghệ tiên tiến, bất kì cái gì có thể được tự động hoá sẽ được tự động hoá, điều đó nghĩa là nhiều việc làm sẽ tiếp tục biến mất. Về căn bản việc làm lao động thủ công và việc làm văn phòng sẽ bị xoá bỏ nhưng đồng thời nhiều việc làm hơn trong công nghệ sẽ được tạo ra. Mặc dầu công nghệ làm giảm nhu cầu về việc làm lao động, đặc biệt ở những kĩ năng thấp hơn nhưng khi thời gian trôi đi, nhiều kĩ năng cao hơn sẽ bị xoá bỏ nữa khi công nghệ tiếp tục tiến bộ. […]

   
 • Tương lai của tính kết nối

  Theo một báo cáo toàn cầu, thị trường tăng trưởng nhanh nhất là “Thị trường số thức” nơi trên một phần ba dân số thế giới được kết nối với internet và đóng góp cho “Kinh tế số thức.” Ngày nay thanh niên (dưới 30 tuổi) đang dẫn lái tăng trưởng của kinh doanh trực tuyến ở mọi nơi. Một nữ thanh niên nói với báo chí: “Chúng tôi không đi mua sắm thêm nữa vì mọi thứ chúng tôi muốn đều có trực tuyến. Hơn điều đó, chúng tôi có thể mua bất kì cái gì từ bất kì đâu với giá thấp hơn các cửa hàng địa phương.” […]

   
 • Kĩ năng trao đổi

  Một người viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Kĩ nghệ phần mềm năm ngoái và có được việc làm ở một công ti cỡ trung bình. Tuần trước người quản lí của em bảo em rằng anh ấy đề bạt em vào vị trí người quản lí dự án. Mặc dầu em đã học môn quản lí dự án phần mềm ở đại học nhưng em lo lắng vì em chỉ mới có một năm kinh nghiệm và vị trí này xảy ra bất thần thế. Em nên làm gì để thành công ở vị trí mới này? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Chúc mừng bạn! Bạn đã […]

   
 • Thị trường việc làm ở châu Âu

  Tháng trước, tôi đã dạy ở châu Âu cho nên tôi có thời gian tới thăm nhiều đại học và nói chuyện với nhiều giáo sư. Họ bảo tôi rằng tương tự như Mĩ, châu Âu cũng có thiếu hụt công nhân có kĩ năng công nghệ vì không có đủ sinh viên công nghệ tốt nghiệp khỏi trường của họ. Theo họ, châu Âu cần quãng một triệu người tốt nghiệp công nghệ đến năm 2020 nhưng sẽ chỉ cho tốt nghiệp quãng 300,000 người điều có nghĩa là họ sẽ tiếp tục có thiếu hụt trầm trọng. Tuy nhiên tình huống này có thể thậm chí còn tồi […]