Skip to content

Monthly Archives: July 2014 - 6. page

 • Lời khuyên của Kathy

  Trong vài năm qua, tôi có vài “Cựu sinh viên” ở các lớp của tôi, nhiều người trong số họ có bằng cấp và kinh nghiệm làm việc nhưng trở lại trường để học kĩ năng mới và theo đuổi nghề nghiệp mới. Một trong số họ là Kathy Rosenberg người có mười năm làm việc trong một công ti tài chính và hiện thời làm việc ở một công ti tính toán mây lớn ở California. Cô ấy đồng ý chia sẻ kinh nghiệm của mình với sinh viên hiện thời:   “Tôi là người quản lí ở một công ti tài chính ở New York. Nó đã là […]

   
 • Kỉ nguyên mới: Di động

  Hai mươi nhăm năm trước đây Internet được hình thành và nó đã làm thay đổi thế giới. Ngày nay thế giới đang trải qua một thay đổi lớn khác do công nghệ di động. Gần như mọi thứ đều có thể được quản lí bởi thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Với trên 3.5 tỉ người dùng trên khắp thế giới, thiết bị thông minh là phát minh thành công nhất trong mười năm qua. Với Internet và thiết bị thông minh, bạn có mọi thứ bạn cần trong túi riêng của bạn. Muốn kiểm tra chính tả một từ sao? Điện […]

   
 • Giải quyết vấn đề thất nghiệp

  Có câu hỏi trong nhiều nhà kinh tế rằng tổng thể nền kinh tế toàn cầu đã phục hồi nhưng bằng cách nào đó thất nghiệp ở nhiều nước vẫn còn cao. Tương ứng với lí thuyết kinh tế, khi mọi sự là tốt, các công ti sẽ đầu tư nhiều hơn để tăng trưởng kinh doanh của họ và thuê nhiều người thì thất nghiệp phải sụt xuống, nhưng điều này đã không xảy ra. Vấn đề là lí thuyết đó có thể hợp thức trong quá khứ nhưng không còn hợp thức trong nền kinh tế công nghệ ngày nay. Nhiều thứ đã thay đổi với tiến bộ […]