Skip to content

Monthly Archives: July 2014 - 5. page

 • Lập kế hoạch tương lai

  Hệ thống giáo dục truyền thống không dạy về lập kế hoạch nghề nghiệp. Nhiều điều mà sinh viên học trong trường dường như không kết nối với điều họ sẽ làm về sau trong cuộc sống của họ. Là sinh viên, họ học nhiều về các lí thuyết và công thức nhưng hiếm khi dùng chúng. Họ ghi nhớ mọi kiểu sự kiện nhưng phần lớn quên chúng sau khi làm bài kiểm tra và mọi sự họ học ở trường bị quên đi sau khi tốt nghiệp. Không có nhắc gì tới con đường nghề nghiêp mà là một cấu phần quan trọng của cách họ sẽ sống […]

   
 • Phương pháp dạy

  Ngay cả ngày nay nhiều đại học vẫn đang dùng cùng phương pháp dạy không khác gì mấy với hàng nghìn năm trước: sinh viên tới trường, ngồi yên lặng để nghe bài giảng của thầy; đọc sách giáo khoa, ghi nhớ sự kiện và công thức rồi làm bài kiểm tra. Kiểu học này yêu cầu nhiều thời gian của cả thầy giáo và sinh viên nhưng tạo kết quả trong những người tốt nghiệp biết nhiều sự kiện và công thức mà không thể áp dụng được chúng để giải quyết vấn đề. Trong nhiều năm, các đại học đã thử cải tiến các phương pháp dạy bằng […]

   
 • Làm quyết định

  Mọi học kì, tôi đều mời các quan chức điều hành của công nghiệp tới chia sẻ với sinh viên trong lớp của tôi để cho họ có thể học được từ “người thực” thay vì từ sách hàn lâm. Tháng trước, Scott McCloud một quan chức điều hành của một công ti phần mềm đã chia sẻ cách nhìn của anh ấy về việc làm quyết định cho sinh viên của tôi.   “Là người lãnh đạo, từng quyết định bạn làm đều có tiềm năng tác động lên công ti của bạn và bên ngoài nữa. Các quan điểm khác nhau, các ưu tiên khác nhau, và các […]

   
 • Kiểm dự lớp

  Một thầy giáo trẻ hỏi tôi: “Thầy có kiểm việc dự lớp của thầy không? Làm sao thầy biết liệu sinh viên có học hay không nếu họ không dự lớp?”   Đáp: Phần lớn các giáo sư đại học không kiểm việc dự lớp của họ, đặc biệt nếu lớp lớn và điều đó tốn quá nhiều thời gian. Tôi có chú ý tới việc dự lớp nhưng thay vì điểm danh, tôi dùng kĩ thuật làm cho sinh viên phải chú ý, đặt chiều hướng cho ngày, và khuyến khích thảo luận trên lớp bằng việc hỏi “những câu hỏi tham dự” đơn giản. Trong mọi lớp của […]

   
 • Thị trường khoán ngoài đang thay đổi

  Trong hai mươi năm qua, các nước phương tây đã khoán ngoài phần mềm “không thiết yếu” cho các nước có chi phí thấp để tiết kiệm tiền. Phần mềm “không thiết yếu” chủ yếu là “hệ thống phần mềm thừa tự” đã được phát triển từ nhiều năm trước nhưng cần một số thay đổi và lí do cho khoán ngoài là hạ thấp hơn chi phí của bảo trì phần mềm. Ngày nay do thiếu hụt công nhân công nghệ thông tin trên khắp thế giới, thị trường khoán ngoài đã thay đổi. Bên cạnh các hệ thống thừa tự, các công ti đang khoán ngoài việc phát […]