Skip to content

Monthly Archives: July 2014 - 4. page

 • Xu hướng tự động hoá

  Theo một báo cáo công nghiệp, số các việc làm cơ xưởng ở Mĩ đã tăng lên đáng kể qua vài năm qua vì nhiều công ti Mĩ đang mang việc làm về nhà, và nhiều công ti nước ngoài đang chuyển công việc của họ sang Mĩ thay vì sang Trung Quốc. Một quan chức điều hành giải thích: “Kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng trong thế giới được kết nối này. Trong hai mươi năm qua, các công ti đã chuyển cơ xưởng sang các nước có chi phí thấp như Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia để giảm chi phí nhưng bây giờ chi […]

   
 • Môn học nhập môn

  “Môn học nhập môn” là môn học đầu tiên mà sinh viên phải học trước khi học các môn khác. Thuật ngữ “nhập môn” nghĩa là lần đầu tiên sinh viên đương đầu với lĩnh vực học tập này nhưng nó cũng xác định liệu họ có tiếp tục trong lĩnh vực này hay không. Điều này là tương tự với tình huống khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, bất kì ấn tượng nào họ có được từ người kia sẽ xác định ra liệu họ sẽ có mối quan hệ hay không. Do đó, việc dạy môn học “nhập môn” là KHÔNG giống như việc dạy các […]

   
 • Video xem trước bài giảng trên lớp

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi thích ý tưởng về có video để xem trước bài giảng trên lớp. Thầy có thể giải thích thêm về làm những video này không?”   Đáp: Có khác biệt lớn giữa xem video và học từ nó. Video là tuyệt vời cho trình bày “thông tin trực quan” về chủ đề nào đó nhưng không hiệu quả trong việc học sâu hơn. Nó nên được dùng như thứ bổ trợ chứ KHÔNG là cái thay thế cho bài giảng lớp học chính qui, đặc biệt trong các khái niệm trừu tượng hay tư duy phê phán. Về căn bản, video xem trước […]

   
 • Đối thoại về phương pháp dạy

  Ngày nay các đại học đang dùng “phương pháp dạy hỗn hợp” để làm tăng tính hiệu quả học tập của sinh viên. Kiểu phương pháp này hay các môn hỗn hợp bao gồm một tổ hợp các tương tác trên lớp giữa thầy và trò và các video trực tuyến, tài liệu đọc trước khi lên lớp. Sinh viên vẫn tới lớp, nhưng phải xem video hay đọc tài liệu như phần bổ sung cho hoạt động trên lớp. Mục đích là để tạo điều kiện cho việc học của sinh viên được tốt hơn, giảm đọc bài giảng trên lớp, và tăng tương tác qua thảo luận trên […]

   
 • Tìm việc làm

  Một sinh viên viết cho tôi : “Em tốt nghiệp đại học năm ngoái nhưng không thể tìm được việc làm. Phần lớn các bạn của em cũng không có việc làm nhưng chúng em hi vọng rằng thị trường việc làm sẽ khá hơn trong năm nay nhưng nó lại không thế và chúng em tuyệt vọng. Chúng em cần lời khuyên của thầy. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Nếu bạn không thể tìm được việc làm thì có thể còn khó tìm việc làm bây giờ hơn đấy. Thị trường việc làm sẽ KHÔNG khá hơn lên vì cạnh tranh về việc làm là gay gắt với […]