Skip to content

Monthly Archives: July 2014

 • Kĩ năng doanh nghiệp mới

  Thế giới doanh nghiệp đã thay đổi lớn trong thập kỉ qua. Các công ti đang trở nên toàn cầu hơn và các doanh nghiệp đang đối diện với cạnh tranh dữ dội với những qui tắc mới, công nghệ mới, sản phẩm và dịch vụ mới. Cấu trúc công ti đang “phẳng ra” và nhiều cộng tác và tự động hoá hơn nhưng việc đào tạo quản lí doanh nghiệp trong nhiều đại học đã không thay đổi gì mấy. Sinh viên vẫn được dạy cho các lí thuyết kinh tế và qui tắc kinh doanh của thời đại công nghiệp khi thế giới đã vào thời đại thông […]

   
 • Cải tiến giáo dục

  Một thầy giáo trẻ viết cho tôi: “Là một giáo viên mới, tôi muốn dạy giáo trình mới dùng phương pháp dạy mới nhưng nhiều giáo viên ở trường tôi không đồng ý. Họ đã từng dạy cùng giáo trình trong nhiều năm và không muốn thay đổi. Chúng tôi đã có nhiều thảo luận nhưng không thu được kết quả nào và tôi nản lòng. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Giáo trình thay đổi và khác biệt ý kiến về phương pháp dạy như cái gì nên được dạy và nó nên được dạy thế nào bao giờ cũng tạo ra xung đột giữa các giáo viên. Một trong […]

   
 • Tri thức và kĩ năng

  Một thầy giáo trẻ hỏi tôi: “Chúng tôi muốn sinh viên học nhiều hơn và phát triển kĩ năng nhưng phần lớn các sinh viên chỉ muốn có bằng cấp. Làm sao chúng ta có thể thay đổi được niềm tin này?   Đáp: Cách nhìn về bằng cấp dõi trở lại từ hàng nghìn năm trước trong lịch sử. Vào thời đó, bằng cấp có nghĩa là tri thức và kĩ năng nào đó được kiểm nghiệm bởi các kì thi nào đó trong triều đình của nhà vua và nếu qua được, họ sẽ có việc làm tốt. Ngày nay bằng cấp không còn là đảm bảo cho […]

   
 • Xu hướng mới: tính di động thông tin

  Ngày nay tốc độ là mọi thứ. Các công ti phải tạo ra các sản phẩm mới nhanh hơn đối thủ cạnh tranh để thâu tóm thị trường (kiểu như, Samsung đã tạo ra nhiều điện thoại di động hơn Apple và chi phối thị trường điện thoại di động; nó cũng có nhiều ti vi màn hình phẳng hơn các công ti khác và phá huỷ Sony, Panasonic, Hitachi, và thâu tóm thị trường điện tử tiêu thụ). Ngay cả khi thành công họ vẫn phải mở rộng nhanh chóng vào các khu vực khác để ngăn cản đối thủ cạnh tranh đi vào (kiểu như, Google chuyển vào […]

   
 • Tác động của công nghệ

  Theo báo cáo của chính phủ năm 2013, số công nhân Mĩ làm việc trong nông nghiệp đã sút giảm trên 55% trong năm mươi năm qua. Đồng thời, năng suất nông nghiệp đã tăng lên trên 250% do nhiều tự động hoá và các trang thiết bị nông trại phức tạp. Một nông trại điển hình sử dụng quãng 200 công nhân năm 1950 nay chỉ cần quãng 75 công nhân nhưng có thể tạo ra nhiều sản lượng hơn bao giờ. Một nhà phân tích giải thích: “Tương tự như công nghiệp chế tạo, nông nghiệp cũng áp dụng công nghệ để tăng tự động hoá cho năng […]