Skip to content

Monthly Archives: June 2014

 • An ninh máy tính

  Ngày nay an ninh máy tính là mối quan tâm chính trên toàn thế giới vì việc hack và tấn công cyber là những đe doạ lớn cho mọi doanh nghiệp và người dùng. Không may là phần lớn công nhân Công nghệ thông tin (CNTT) không được đào tạo để nhận ra và ngăn ngừa những cuộc tấn công này. Theo một báo cáo công nghiệp, có trên 4 triệu cuộc tấn không cyber trong năm 2013 và nó sẽ tăng lên trong năm tới. Một số trong chúng tới từ những chính phủ nào đó làm do thám chính phủ khác, nhưng nhiều cuộc tấn công tới từ […]

   
 • Tiến bộ nghề nghiệp

  Một người tốt nghiệp viết cho tôi: “Em vừa tốt nghiệp từ Quản lí hệ thông tin và có được việc làm tại một công ti tài chính lớn. Mặc dầu đây là việc làm đầu tiên của em, em muốn thành công và xây dựng nghề nghiệp trong lĩnh vực này; tuy nhiên em vẫn lo nghĩ về tương lai của em. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Chúc mừng việc tốt nghiệp và có việc làm của bạn. Xin đừng lo lắng quá nhiều; tôi nghĩ công ti sẽ không mong đợi nhiều từ người mới tốt nghiệp vì bạn vẫn đang học. Điều bạn cần bây giờ […]

   
 • Chương trình kĩ nghệ phần mềm

  Một người cha viết cho tôi: “Con tôi sắp vào đại học năm nay. Nó băn khoăn giữa Khoa học máy tính và Kĩ nghệ phần mềm và tôi không thể giải thích được sự khác biệt. Một cố vấn nhà trường bảo nó rằng chúng làn như nhau với cái tên khác nhau nhưng cố vấn khác bảo nó rằng chúng không như nhau. Vì có các đại học dạy Khoa học máy tính và đại học khác dạy Kĩ nghệ phần mềm,  tôi cần quyết định về trường nào cho cháu theo học. Bạn tôi giới thiệu cho tôi về website của thầy nhưng tôi không chắc ngành […]

   
 • Kĩ thuật tự đánh giá

  Một thầy giáo trẻ hỏi tôi: “Là một thầy giáo mới, tôi muốn biết việc dạy của tôi hiệu quả thế nào? Làm sao tôi biết liệu sinh viên của tôi có học hay không? Có kĩ thuật mà tôi có thể dùng để đo tính hiệu quả của việc học của họ và việc dạy của tôi không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Để đảm bảo rằng sinh viên học trong lớp của bạn, bạn cần để cho họ biết tài liệu của bạn có liên quan thế nào tới mục đích giáo dục của họ. Không có mục đích giáo dục, nhiều sinh viên sẽ tới lớp […]

   
 • Phụ nữ trong lĩnh vực STEM

  Có một báo cáo toàn cầu thấy số phụ nữ học STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) đã tăng lên đáng kể ở châu Phi, Trung Đông, và châu Á nơi về truyền thống phụ nữ thường chọn các lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, giáo dục, y tá hay kinh doanh. Lí do là nhiều phụ nữ đang nhận được thông tin về con đường nghề nghiệp và nhu cầu thị trường hơn bao giờ trước đây. Báo cáo này nói rằng phụ nữ là rất thực tiễn, họ hiểu rằng trong nền kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng này, cách duy […]