Skip to content

Monthly Archives: May 2014 - 5. page

  • Đối thoại với người quản lí thuê người – Phần 1

    Sinh viên thường nói với tôi rằng họ không biết tại sao họ đã không được thuê mặc dầu họ đã làm tốt trong phỏng vấn việc làm. Tất nhiên, các công ti chưa bao giờ nói với các ứng cử viên về lí do nhưng tôi đã hỏi Timothy, một người quản lí thuê người của một công ti phần mềm lớn ở California và sau đây là giải thích của anh ấy:   “Tôi đã dành trên 20 năm vào việc tuyển sinh viên đại học và tiến hành vô số cuộc phỏng vấn và có một sai lầm thông thường mà nhiều sinh viên thường phạm phải: […]

     
  • Cơ hội phát triển Web

    Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ ba viết cho tôi: “Em thích làm việc như người phát triển Web, loại kĩ năng nào em cần để làm tốt trong nghề này?” Nếu em muốn làm việc trong công ti nước ngoài, em cần có kĩ năng nào? Xin thầy giúp.”   Đáp: Người phát triển Web chịu trách nhiệm thiết kế, viết mã, và duy trì websites (tức là, thêm chức năng mới, cập nhật thông tin v.v.) Tuy nhiên, các kĩ năng không chỉ là kĩ thuật mà còn là nghệ thuật để hấp dẫn trực quan như thiết kế bố cục, cải tiến đồ hoạ […]