Skip to content

Monthly Archives: May 2014 - 2. page

 • Tương lai là tính toán mây

  Tính toán mây là cách tiếp cận về việc cung cấp tài nguyên tính toán như ứng dụng, lưu giữ, kết mạng, và phát triển theo “dạng thức được chuẩn hoá” do người bán cung cấp. Chẳng hạn, nếu bạn có một chiếc điện thoại thông minh, bạn có thể lưu số điện thoại, địa chỉ, âm nhạc, ảnh, video, và thông tin vào trong đó nhưng điện thoại thông minh có bộ nhớ giới hạn. Một giải pháp tốt hơn là lưu chúng “trong mây” điều cho bạn chỗ lưu giữ không giới hạn. Nếu bạn lưu mọi thứ trong điện thoại của bạn, điều gì xảy ra nếu […]

   
 • Công nghệ mới, kĩ năng mới và nhu cầu mới

  Công nghệ bao giờ cũng thay đổi và với bất kì thay đổi nào, kĩ năng cũng thay đổi. Ngày nay với việc nổi lên của công nghệ di động, tính toán mây, an ninh và phân tích big data, nhu cầu về kĩ năng trong các khu vực này đang bùng nổ. Do đó có nhu cầu đào tạo khổng lồ để đáp ứng cho những nhu cầu này nữa. Kĩ năng kĩ thuật có nhu cầu cao nhất trong công nghiệp là trong phát triển ứng dụng di động, dịch vụ tính toán mây, an ninh mạng và an ninh tính toán và phân tích Big data. Kĩ […]

    ,
 • Nhảy việc làm

  Vì thiếu hụt người có kĩ năng trong công nghệ thông tin (CNTT), lương của những công nhân này đang tăng lên nhanh chóng, điều dẫn tới vấn đề khác: Công nhân đổi việc làm thường xuyên để kiếm tối đa lợi ích. Một người lập trình giải thích: “Nếu tôi ở lại một công ti, tôi có thể được tăng lương 5% hàng năm nhưng nếu tôi đổi việc làm, tôi có thể dễ dàng kiến được 10% hay có thể 15% cho nên không có lí do ở lại một chỗ trong hơn một năm.” Thuật ngữ “người nhảy việc” được áp dụng cho những người thường xuyên […]

   
 • Nhu cầu về giáo dục công nghệ

  Khi học sinh trung học Mĩ tốt nghiệp tháng này, nhiều quan chức điều hành cấp cao có thông điệp cho họ: “Xin vào đại học và học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) rồi tốt nghiệp và làm việc cho chúng tôi.” Theo công nghiệp, các kĩ năng quan trọng nhất thực sự đang cần bây giờ là Công nghệ thông tin (CNTT) vì có thiếu hụt trầm trọng những công nhân này trên khắp thế giới, và không có họ, các công ti không thể tăng trưởng được và kinh tế không thể được cải thiện. Tháng trước, quan chức điều hành từ Microsoft, […]

   
 • Xu hướng Tính toán mây

  Tính toán mây là cách mới để dùng Công nghệ thông tin (CNTT) nơi mọi thứ được cung cấp bởi nhà cung cấp bên ngoài, nơi các công ti thuê thay vì mua phần cứng và phần mềm và chỉ trả tiền cho điều họ dùng.  Về căn bản, Tính toán mây có thể giúp giảm chi phí trả trước, đầu tư CNTT, nhưng nó cũng làm nảy sinh việc “chuẩn hoá” phần mềm và phần cứng. Đây là tin xấu cho công nghiệp khoán ngoài CNTT về toàn thể, nhưng nó sẽ tác động lớn tới Ấn Độ và Trung Quốc. Trong hơn hai mươi năm qua, công nghiệp […]