Skip to content

Monthly Archives: April 2014 - 3. page

 • Thế giới được công nghệ dẫn lái

  Chúng ta hiện thời đang trong “Thời đại tri thức” nơi công nghệ đang làm thay đổi nhiều điều và tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp nếu họ biết cách nắm lấy chúng. Phương tiện xã hội, phân tích big data, di động, và tính toán mây đã tạo ra thay đổi lớn trong cách các doanh nghiệp được tiến hành và hành vi mua của khách hàng. Chẳng hạn, với phân tích Big data sẵn có qua điện thoại thông minh, khách hàng có thể so sánh giá dễ dàng giữa các cửa hàng nhưng các công ti cũng có thể theo dõi khách hàng […]

   
 • Điện thoại thông minh

  Một sinh viên viết cho tôi: “Chúng em có thảo luận trong lớp về công nghệ và em trích dẫn blog của thầy về điện thoại thông minh sẽ thay thế cho máy tính cá nhân. Phần lớn sinh viên trong lớp không tin điều đó. Họ nói điện thoại là thiết bị liên lạc và không thể thay thế cho máy tính được. Em không biết nói cái gì. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Ngày nay nhiều người dùng điện thoại thông minh để truy nhập vào web và điện thoại thông minh giờ được tính chiếm tới 48% việc duyệt web thay cho máy tính cá nhân. […]

   
 • Nhu cầu về Big data

  Trong sáu tháng qua, nhiều công ti tới CMU để tìm người tốt nghiệp Big data vì thiếu hụt kĩ năng này đang tới lúc gay cấn. Họ tất cả đều cần ai đó có kĩ năng trong Hadoop, NoSQL, HBase, Pig, Hive v.v. Đặc biệt những người tốt nghiệp mà có thể phân tích và đi tới thông tin có nghĩa từ khối lượng lớn dữ liệu rót vào trong công ti họ trên cơ sở hàng ngày. Một người quản lí thuê người bảo tôi: “Đây là cuộc đua thâu tóm các công nhân Big data nhiều nhất có thể được và ai có nhiều nhất sẽ thắng.” […]

   
 • Học Big Data

  Một sinh viên viết cho tôi: “Khi em vào năm thứ ba trong Khoa học máy tính, em nên hội tụ vào khu vực đặc biệt nào? Hiện thời không có lớp Big data ở đại học của em và em không thể đảm đương được việc đi học ở nước ngoài. Nếu Big data là quan trọng như thầy đã viết, em học nó ở đâu? Em muốn chắc rằng em sẽ có việc làm tốt để giúp bố mẹ em vì gia đình em nghèo. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: “Bạn đang chọn đúng lĩnh vực học tập và tôi tin rằng bạn sẽ không gặp phải […]

   
 • Big Data và tác động của nó

  Một sinh viên Kĩ nghệ phần mềm viết cho tôi: “Công nghệ thay đổi nhanh và khó học được mọi thứ. Theo ý thầy, cái nào là công nghệ quan trọng nhất? Nếu em có thể đưa nỗ lực vào học một hay hai công nghệ, chúng sẽ là cái gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Mặc dầu khó dự báo công nghệ nào sẽ là quan trọng nhất trong năm hay mười năm tới, tuy nhiên ý kiến của tôi, Tính toán mây, Phân tích Big data và An ninh tính toán là ba công nghệ hứa hẹn nhất. Vì tôi tiến hành nghiên cứu và dạy phân […]