Skip to content

Monthly Archives: March 2014 - 5. page

 • Công nghệ thông tin và qui trình doanh nghiệp

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em bị lẫn lộn giữa thuật ngữ “Qui trình doanh nghiệp” và “Qui trình phần mềm” và cách hệ thông tin được dùng để cải tiến doanh nghiệp. Xin thầy giải thích. Cám ơn.”   Đáp: Qui trình doanh nghiệp là tập các hoạt động xác định ra cách các nhiệm vụ doanh nghiệp nào đó được thực hiện. Qui trình doanh nghiệp là cách theo đó công ti tổ chức các hoạt động của họ để tạo ra sản phẩm hay dịch vụ. Chẳng hạn, qui trình doanh nghiệp của một cơ xưởng chế tạo có thể bao gồm xử lí vật tư […]

    ,
 • Học qua Hành

  Ngày nay trong nhiều trường, sinh viên không ngồi yên, nghe bài giảng và ghi chép mà thay vào đó, họ thảo luận với người khác về các chủ đề đặc biệt, tranh cãi về xu hướng công nghệ mới nhất, và làm việc trong tổ để giải quyết vấn đề. Ngày nay thầy giáo hiếm khi đọc bài giảng toàn bộ thời gian trên lớp mà chỉ tóm tắt một số khái niệm chính để khuyến khích cho thảo luận trên lớp rồi giám sát hoạt động trên lớp của sinh viên, và nếu cần, sửa lại những quan niệm sai. Họ để cho sinh viên đóng vai trò […]

   
 • Xu hướng Big Data

  Theo một khảo cứu của Nhật Bản về thị trường châu Á, các công ti có thể tăng thu nhập từ 25 % tới 65% bằng việc dùng big data và thị trường tiềm năng có thể đạt tới $250- tỉ đô la Mĩ năm 2020. Tổ nghiên cứu đã điều tra trên 500 công ti châu Á lớn và thấy rằng quá nửa không có ý tưởng về big data có nghĩa gì khi so với các công ti Mĩ và châu Âu và việc không biết đó có thể đưa họ vào thế bất lợi lớn trong thị trường toàn cầu. Nghiên cứu này thấy rằng 68% các […]

   
 • Kĩ thuật dạy hiệu quả

  Một thầy giáo trẻ viết cho tôi: “Tôi làm việc chăm chỉ để phát triển tài liệu nhưng tôi không biết liệu sinh viên của tôi có chăm nom tới tài liệu môn học của tôi không. Tôi vẫn cảm thấy như có sự không tương xứng giữa ý định của tôi với lớp và điều sinh viên thực tế muốn học. Có cách nào tốt hơn để tìm ra không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Sinh viên sẽ chú ý tới môn của thầy khi họ tin tài liệu là liên quan tới mối quan tâm của họ. Phần lớn các thầy giáo thường dùng cách tiếp cận […]